‘maayaabajaar^’lO veligina bhasmaasuruDu

July 9th, 2011

maanavajaati saagiMchina saaMkEtika anvEshaNalO sinimaa maadhyamaaniki mahattara sthaanamuMdani talapaMDina vij~nulu eppuDO prakaTiMchaaru. iTeevalE 75 ELlu poorti chEsukunna telugu sinimaa charitra gataMlOki Osaari toMgichoostE naTanaku bhaashyaM cheppina mahaanaTulu, kaDakaMTi choopulatO lakshabhaavaalanu palikiMchi, vaSeekariMchina mETi naTeemaNulu, saMgeeta saahityaalaku, sinimaa nirmaaNaMlO talamaanikaMgaa nilichE kemeraa vinyaasaalaku, abburaparchE darSakatva pratibhaku maarupErugaa nilichE saaMkEtika nipuNulu eMtOmaMdi telugu sinee vineelaakaaSaMlO svarNakaaMtulanu velayiMchi tamadaina goppa vaarasatvaanni bhavishyattaraalaku aMdiMchi veLlaaru.

ilaaMTi arudaina naTeenaTullO guru gOpeenaath okaru. kEraLalO kathaakaLi nRtyaroopakaaniki aadhunika kaalaMlO praaNaM pOsina mahaneeya guruvu gOpeenaath. aayana kEraLavaasulaku kathaakaLi brahma kaagaa manaku maayaabajaar sinimaatO oka mahaadbhuta naTuDigaa migilipOyaaru.

mOhinee bhasmaasura

maayaabajaar sinimaalO mOhinee bhasmaasura roopakaMlO mookaabhinayaMtO ghaTOtkachuDinE kaakuMDaa lakshalaadi prEkshakulanu urrootaloogiMchina gOpeenaadh oka malayaaLa naTuDEkaadu. kathaakaLiki praaNapratishTa chEsina mETi naaTyaachaaryuDu kooDaa. sinimaalO bhasmaasuruDigaa aayana naTavaibhavaanni telusukunE muMdu aayana jeevita viSEshaalanu kaasta vivaraMgaa telusukuMdaaM.

kathaakaLiki maarupEru guru gOpeenaath…
guru gOpeenaath 20 SataabdilOni bhaarateeya nRtya charitralO nirupamaana vyaktitvaMtO velugoMdaaru. bhaarateeya saaMpradaaya nRtyaMlO aayana mETi naaTyaachaaryuDu. tana jeevita praaraMbhaMlO gOpeenaath chEsina kRshi phalitaMgaanE kathaakaLi nRtyaM kEraLalOnoo vidESaallOnoo prakhyaati gaaMchiMdi.

nRtyakaaruDigaa gOpeenaath saadhiMchina atyunnata vijayaM EdaMTE kathaakaLini nRtyaguruvulaku, vidyaarthulaku, prEkshakulaku mariMtagaa subOdhakaM chEyaDamE. iMdukugaanu tana sRjanaatmakatanu mELaviMchi, praachya nRtyaroopaMgaa pEroMdina ee puraatana nRtyaMnuMchi nootana nRtya Sailini roopoMdiMchaaru. aayana kRshivallE ee nRtyaM kathaakaLi naTanaM ani tarvaata kEraLa naTanaM ani pEru poMdiMdi.

1908 joon 24na kEraLalOni aleppee jillaalO aMbaalappuja taalookaa chaMpakkulam^lO maadhavi amma mariyu kaiphpilli SaMkara piLlai daMpatulaku janmiMchina gOpeenaath kathaakaLini, vyavasaayaanni saaMpradaayika vRttigaa sveekariMchina perumannoor kuTuMbaaniki cheMdinavaaru.

13 ELla praayaMlOnE kathaakaLini nErchukOvaDaM praaraMbhiMchina gOpeenaath 12 ELlapaaTu kaTHOra deekshatO mugguru suprasiddha guruvula vadda kathaakaLini nErchukunnaaru. kathaakaLi naaTyaMlO suprasiddhulaina kaLaamaMDalaM kRshNayyar, kaLaamaMDalaM maadhavan, aanaMda Sivaraam vaMTi pramukhulatO kalisi aayana SikshaNa poMdaaru.

kathaakaLi nRtyaM lOni reMDu reetullOnoo gOpeenaath nishNaatuDigaa pEroMdaaru. janmata@h kaLaakaaruDigaa gurtiMpupoMdina gOpeenaath kathaakaLi saaMpradaayareetini aupOsana paDutoonE ee saaMpradaayaanni navyareetulatO vistariMchaDaMtO tana svaMta pratibhanu adbhutareetilO pradarSiMchaaru.

tana sRjanaatmaka pratibha vallE bhaarateeya naaTyareetullO pEroMdina kathaakaLi 1930lalOnE prapaMcha khyaati poMdiMdi. aadhunika prapaMchaaniki taginaTlugaa sRjanaatmaka Sailini roopoMdiMchina gOpeenaath kEraLa naTanaM pEriTa kotta nRtyareetini koorchaaru. eerOju prapaMchavyaaptaMgaa guru gOpeenaath Sailini kathaakaLi anE vyavahaara pErutO piluchukuMTunnaaru.

kathaakaLiki gOpeenaath^tO velugu rEkhalu

saaMpradaayaka roopaM vishayaMlO E maatraM raajeepaDani naaTi prajaaneekaaniki tana kotta nRtyareetini parichayaM chEsi oppiMchaDaMlO, meppiMchaDaMlO guru gOpeenaath adbhuta saamarthyaM kanaparchaaru. raajamaMdiraalaku, dEvaalaya praaMgaNaalaku maatramE parimitamai unna kathaakaLini vistRta prajaaraasula cheMtaku chErchaDaMlO ananya saamaanya kRshini talapeTTina kramaMlO tanadaina soMta Sailini aavishkariMchaaru.

daadaapu 12 saMvatsaraalapaaTu EkadhaaTigaa nErchukOvalasi unna kathaakaLiki kotta silabas tayaaru chEyaDamE kaaka SikshaNaa samayaanni kooDaa gaNaneeyaMgaa taggiMchina ghanata gOpeenaath^kE chelliMdi. ee kramaMlO ayana kathaakaLi praacheena saMpradaayaaniki, daani saaraaniki elaaMTi vighaataM kalpiMchalEdu.

roopaMlO saaMpradaayaMgaa kanipistoonE, saaraMlO bahaLa janaamOdaanni poMdE diSagaa kathaakaLiki velugu rEkhaladdaaru. okkamaaTalO cheppaalaMTE kathaakaLi mariyu kEraLaku gOpeenaath pratiroopaMlaa nilichaaru. saaMpradaaya nRtyaanni arthaM chEsukunE paaTi paaMDityaM lEni saadhaaraNa bhaarateeya prajaaneekaM gOpeenaath aavishkaraNatO kathaakaLini aasvaadistoo paravaSiMchipOyE sthitiki chErukunnaaraMTEnE gOpeenaath kRshi EpaaTidO manaku telustuMdi.

bhaarateeya naaTya reetulu baibil, aaMglikan lEdaa saamaajika vastuvutO prayOgaalu chEyaDaaniki chaalaa kaalaM muMdE aMTE 1940, 50lalOnE gOpeenaath vibhinna nRtyareetulanu roopoMdiMchaaru. Sree Esunaatha vijayaM, divya naadaM, sisTar nivEdita, chaMDaala bikshuki, kEraLa piravi (kEraLa raashTra aavirbhaavaMpai) vaMTivi aayana ennukunna byaaleTlalO kanipistaayi.

alaagE DhilleelOni raam leelaa pradarSanalapai roopoMdina nRtyaroopakaM aayana pratibhaku sajeeva taarkaaNaMlaa nilustuMdi. jeevita charamaaMkaMlO aayana roopoMdiMchina raamaayaNaM nRtyaroopakaM bahuLa prajaadaraNanu poMdiMdi. gOpeenaath raamaayaNa nRtyaroopakaM kEraLa vyaaptaMgaa 1500 saarlu pradarSiMchabaDiMdaMTEnE daani goppatanaM EmiTO subOdhakamavutuMdi.

chaaritrakaMgaa choostE kathaakaLi naaTyareeti, SikshaNa kEvalaM purushulaku maatramE saMbaMdhiMchiMdi. ayitE kathaakaLini yuvatulu kooDaa pradarSiMchavachchani choopiMchina modaTi vyakti guru gOpeenaath.

nartistoonE tudiSvaasa viDichina gOpeenaath

amerikaalOni michigaan^lO janmiMchina eeshar lyoolaa shErman -raagiNi dEvi- ki gOpeenaath Dyaans paarTanar^gaa uMDEvaaru. veeriruvuru kalisi muMbailO 1932lO tama toli sTEji pradarSananu ichchaaru. idi saadhiMchina vijayaMtO veeru marinni pradarSanalanu dESavyaaptaMgaa ivvagaligaaru. pradarSana, prasaMgaalatO kooDina ee bhaarateeya saaMpradaaya nRtyaM veeriruvuri mELaviMputO bahuLa prajaadaraNaku nOchukuMdi.

1930lalO yuva gOpeenaath pradarSananu tilakiMchina raveeMdranaath THaagoor ee nRtyakaaruDini bahuvidhaalaa praSaMsistoo ilaa raaSaaru.

“gOpeenaath nijamaina kaLaakaaruDu. bhaarat^lO kaanee prapaMchaMlO kaani gOpeenaath^tO saritoogagalavaaru ekkuvamaMdi lErani ghaMTaapadhaMgaa cheppagalanu. nRtyaM bhaarateeya ujvala saMpadagaa velugoMdina puraasmRtulanu eeyana tirigi naa manOnEtraM muMduku teesukuvachchaaru. manamadhya eeyana pradarSana oka goppa paaTHaM sthaayilO uMdi. tirigi ippuDu nRtyaM tanadaina reetullO manamuMduku vachchiMdi. gOpeenaath naaTyaSaili manalanu saraina daarilO veLlaDaaniki manaku maargaM chooputuMdi. ee vishayaMlO manaM ippaTikee aMthakaaraM nuMchi bayaTaku raalEkunnaaM.”

nartanamE aayana Svaasa

maLayaaLa chitra pariSrama guru gOpeenaath^nu maLayaaLee chalanachitra praaraMbha naTulalO okarigaa gurtiMchiMdi. prahlaada sinimaalO hiraNyakaSipuDigaa gOpeenaath naTiMchaaru. idi maLayaaLee chalanachitra charitralO aarava chitraMgaanu, sauMD Traak kaligina mooDava chitraMgaanoo pEroMdiMdi. ‘jeevitanauka’ sinimaalO jeesas kraist^, ‘bhaktakuchEla’ chitraMlO pootanagaanu aayana naTiMchaaru.

paigaa, kathaakaLilOni 9 vibhinna bhaavOdvEgaalanu choopiMchagala arudaina nRtya kaLaakaarulalO gOpeenaath okaru. mukhaM lOni sagabhaagaMlO vividha bhaava vyakteekaraNalanu palikiMchagala mETi kaLaakaaruDeeyana.

taanu muMdunuMchi kOrukunnaTlugaa sTEjeemeeda mEkap^tOnE kannumooSaaru. 1987 akTObar 9na kEraLalOni ernaakulaMlO unna phain aarTs haal^lO, tana suprasiddha raamaayaNaM nRtyaroopakaMlO daSaratha mahaaraaju paatralO nartistoonE gOpeenaath paramapadiMchaaru. tana naaTyajeevitaMlO bhaagaMgaa prapaMchaMlO paludESaalanu aayana saMdarSiMchaaru.

amerikaa, rashyaa, SreelaMka vaMTi paludESaallO aayana naaTya pradarSanalu ichchaaru. svataMtra bhaarat tarapuna 1954lO rashyaa paryaTiMchina toli saaMskRtika bRMdaMlO eeyana sabhyuDigaa unnaaru. 1961lO phinlaaMD^lOni helsiMkilO jarigina 8va prapaMcha yuvajanOtsavaallO saaMpradaaya nRtyaalaku gaanu nyaayanirNEtagaa aayana aahvaanaM aMdukunnaaru.

bhasmaasuruDigaa naTa viSvaroopaM
nRtyakaaruDigaa gOpeenaadh gaari viSvaroopaM darSiMchaalaMTE telugu, tamiLa chalana chitra charitralO ajaraamara kaavyaMgaa pEroMdina ‘maayaabajaar’ sinimaalO mOhinee bhasmaasura roopakaanni choosi teeraali.

taanu evari talapai chEyi peDitE vaaru bhasmamayyETaTlugaa SivuDi varaM poMdina bhasmaasuruDu, aa vara nirdhaaraNa kOsaM Sivuni nettipainE cheyyi peTTabOyi, tadanaMtara pariNaamaalalO mOhini roopaMlOni mahaavishNuvu maayalO paDi, tana nettimeeda taanE chEyipeTTukuni bhasmamaipOyina ghaTananu nabhootO nabhavishyati anna reetilO gOpeenaath nartiMchi choopaaru.

ee padi nimishaala roopakaM choostunnaMtasEpu manaku terapai bhasmaasuruDE kanipistuMTaaDu. bheekaraakaaruDaina raakshasuDu nartistuMTE elaa uMTaaDu ani cheppaDaaniki telugu sinimaalalO manaku unna Ekaika nidarSanaM ee bhasmaasuruDE. vaMdala sinimaallO naTiMchaamani goppalu cheppukunE mana naTa mahaanubhaavulu, okE oka chitraMtO gOpeenaath veMDitera muMdu aavishkariMchina naTa viSvaroopaanni choosayinaa kaasta namratanu pradarSastE baaguMTuMdEmO…!

asuruDi moraTutanaaniki, aa bhaareekaayuDi dhaashTeekaaniki, roopakaM modaTinuMchi chivarivarakoo praaNapratishTa chEsina gOpeenaath aavidhaMgaa tanadaina saaMpradaaya nRtya nartanatO abhimaanullOnE kaaka dakshiNa bhaarata chalanachitra prEkshakulu hRdayaallO ajaraamaraMgaa nilichipOyaaraMTE aaScharya pOvalasina panilEdu.

teluguvaari saaMskRtika saMpadallO okaTigaa pEroMdina maayaabajaar sinimaalO Sree vasumarti kRshNamoorti gaari nRtya darSakatvaMlO bhasmaasuruDigaa nartiMchina guru gOpeenaath naTa viSvaroopa pradarSananu kiMdi liMkulalO chooDaMDi.

mOhinee bhasmaasura

maayaabajaar – guru gOpeenaadh

nOT: kathaakaLi gOpeenaath gaaripai pai mooDu kathanaalu nEnu veb^duniyaa.kaam telugu vibhaagaMlO panichEstunnappuDu ‘naaTi veMDi keraTaalu’ anE sinimaa vibhaagaMlO raasinavi. gOpeenaadh gaari SatajayaMti saMdarbhaMgaa veb^duniyaa malayaaLaM veb^saiT^ eDiTar SaSimOhan gaaru chinna kathanaM prachuristoo maayaabajaar^lO bhasmaasuruDigaa gOpeenaadh naTiMchina ghaTananu punaskariMchukuni telugu veb^^saiT^lOnoo aayanapai kathanaM raayamani soochiMchaaru. daaniprakaaraM tanapai mooDu kathanaalanu telugulO prachuristE SaSimOhan gaaru mahadaanaMdapaDipOyaaru.

yooTyoob^lOni pai liMku terichi gOpeenaadh gaari naTananu chooDaMDi. manaM O  padinimishaalapaaTu mana esveeraMgaaraavu gaarini kooDaa marchipOtaaM. iMta chEsi ee roopakaM mookaabhinayaMtO kooDiMdi. Taakee yugaM vachchaaka telugulO gaatraM lEkuMDaa abhinayaMtO maatramE saagina arudaina roopakaallO idi okaTi.

ee liMku choosina tarvaata meeku chinna pareeksha.

maayaabajaar sinimaalOni mOhinee bhasmaasura roopakaMlO bhasmaasuruni buriDee koTTiMchina mOhini paatradhaariNi ayina aa koMTepilla evarO kaasta chebutaaraa? ee ‘pilla’ vivaraala kOsaM mana kaalapu DijiTal DETaa rushi Syaam naaraayaN gaaru 20 ELlugaa vetukutoonE unnaaraTa. kaani phalitaM dakkalEdu. ee rOju raatri bhasmaasuruDitO paaTu  eemekooDaa unna nalupu telupu imEj tanu paMpitE choosi evareeviDa ani aDigaanu.  ee ‘pilla’kOsaM taanu kooDaa 20 ELlugaa vetukutunnaanani aayana saradaagaa annaaru. maayaabajaar sinimaa TaiTils^lO ee pilla pOTO lEdaa anaMTE ‘aa pani kooDaa ayipOyiMdi. dorakalEdanE’Saareeyana.

kavikOkila paaTa koMTe pilla

eeme evarO kanukkOMDi aMToo ‘kavikOkila’ anE alanaaTi adbhuta telugu veeDiyO paaTanu kooDaa naaku googul Taak lO jODiMchi maree savaal koTTaaru kanukkOMDi chooddaaM aMToo.

‘kavikOkila teeyani palukulalO’ aMToo lalitaa raavu -?- naTiMchagaa suSeela paaDina aa paaTa veeDiyO liMku ikkaDa chooDaMDi. sinimaa pEru ‘chivaraku migilEdi’.

Kavi Kokila.mp4

(ippuDu naa blaagulO liMk ap^DEshan panichEyalEdu kaabaTTi googul^lO pai liMkunu kaapee chEsi ee adbhutamaina paaTanu choostoo vinaMDi.)

bommalO kaMTE aa paaTalO aame mariMta adbhutaMgaa kanipistoo veligipOyiMdi. chivaraku eeme vivaraalakOsaM kooDaa manaM vieke raMgaaraavu gaarini paTTukOvalasiMdEnaa aMTE ‘chivarimaargaM adEnaM’Too muktaayiMchaaru Syaam gaaru.

oka naTi naTanaa sOyagaaniki, oka  gaayakuraali gaana saurabhaaniki nirvachanaMlaa nilichE ati koddi paaTallO idee okaTi. suSeela gaari gaanajeevitaMlO merisina atyadbhuta paaTalalO idee okaTi. vinagaanE jamunaaraaNi  lEdaa vasaMta paaTalaa anipiMchinaa idi suSeelamma paaTE.

-ikkaDa aprastutaM anukOkuMTE suSeelagaariki baagaa nachchE paaTa “paalakaDalipai SEshatalpamuna pavaLiMchEvaa dEvaa” mooDELla kritaM madraasulO aameku iMTarnEshanal telugu asOsiyEshan tarapuna svarNaabhishEkaM jariginappuDu aame veeraabhimaani, aiees raaj^kumaar gaaru chEsina abhyarthananu manniMchi aame ee paaTanu sagaM varaku choosi paaDinappuDu aahootula chappaTlatO sTEDiyaM pratidhvaniMchiMdi.

http://telugu.webdunia.com/entertainment/silverscreen/articles/0804/21/1080421020_1.htm

mukhyaMgaa ‘SEshatalpamuna…’ aMToo naalukanu pai davaDa vaipuku chaapi aame paaDutuMTE paaTa vinaDaM kaMTE aame goMtulO, aa gaana jharilO O divyatvaM. daMDaM peTTi paaTa vinaTaM tappa EmivvagalaM manaM. –

‘chivaraku migilEdi’ ani 1960lalO vachchina eesinimaaku oka beMgaalee sinimaa maatRka. beMgaaleelO maMchi vijayaM saadhiMchina ee sinimaa teluguvaariki nachchadani saavitri gaaru naTiMchaDaaniki vyatirEkiMchinaa, chitranirmaatalu uppunootula purushOttamareDDigaaru, marokaru kalisi akkinEni naagESvararaavu gaari sahaayaMtO aamenu oppiMchi naTiMpajESaaraTa.

kavikOkila teeyani palukulalO anE ee paaTa manalni maMtramugdhulanu chEsinappaTikee, saavitri gaarannaTlE appaTlO ee sinimaa oka rOju kooDaa sarigaa aaDalEdaTa.

ee vivaraalannee Syaam naaraayaN gaaru ippuDE cheppaaru. mottaaniki aarunelalu kashTapaDi ee sinimaa beMgaalee maatRkanu, telugulO chivaraku migilEdi reemEkiMg^ni, tarvaata hiMdeelO vachchina idE maatRka sinimaanu mottaM mooDu sinimaalanu maMchi priMT^lO unnavi Syaam gaaru paTTESaaraTa. iMduku aarunelala samayaM paTTiMdaayanaku. evarikayinaa ‘chivariki migilEdi’ sinimaa kaavaalaMTE Syaam gaariki meyil paMpaMDi chaalu.

<syamnarayana.t@gmail.com>

mana saavitrini pOlina aa ‘pilla’ evarO cheppi evarayinaa kaasta puNyaM kaTTukuMTaaraa?

Syaam gaaru saradaagaa pilichE ee koMTepilla lalitaaraavu ani, ee kathanaM neT^lO choosina SaSirEkha gaaru vyaakhya peDutoo cheppaaru. aMtimaMgaa nirdhaaraNa ayinaMtavaraku aamE eeme anukuMdaaM mari.

lalitaaraavu

Final note: mottaM meeda maayaabajaar^lO mOhini paatradhaariNi, chivariki migilEdi sinimaalO “kavikOkila teeyani palukulalO’ paaTalO naTiMchina naTi vivaraalu poortigaa teliSaayi. peLlikaaka muMdu eeme lalitaaraavu. peLlayyaaka lalitaa Sreenivaasan. prastutaM eeme vayassu 67 saMvatsaraalu. tolinaaLlalO karnaaTakalOni hasan^lO perigina eeme prastutaM beMgaLoorulO uMTunnaaru. 19 ELla vayassulOnE peLlayinappaTikee naaTyaM paTla avarOdhaalu lEni kuTuMbavaataavaraNaMlO gaDipina eeme 1984lO karnaaTakalO toli klaasikal Dyaans phesTival^ni praaraMbhiMchaaru. ee rOjukee eeme naaTyamE lOkaMgaa batukutunnaaru. eeme guriMchi 2011 Epril 29na hiMdoo patrika beMgaLooru eDishanlO Little steps up the ladder anE pEriTa oka kathanaM kooDaa vachchiMdi. veeTi vivaraalanu SaSirEkha gaaru marO vyaakhyalO telipaaru.

“Her name is confirmed. Birth name: Lalitha Rao & After Marriage: Lalitha Srinivasan Checkout the article on Hindu with her photograph:”

http://www.hindu.com/fr/2011/04/29/stories/2011042950800300.htm

poorti kaameMT kOsaM kiMdi kaameMTlalO chooDaMDi.

ee vivaraalu teliyajEsina  SaSirEkha gaaru chaalaa kaalaM nuMchi chivariki migilEdi sinimaakOsaM vetukutunnaaraTa. Syaam gaariki aa sinimaa kaavaalani meyil kooDaa peTTaaru.

Syaam gaaroo,  eeme kOrika neravErustaaru kadoo..!

raaju
chaMdamaama

RTS Perm Link


11 Responses to “‘maayaabajaar^’lO veligina bhasmaasuruDu”

 1. SASIREKHA on July 9, 2011 5:28 PM

  Hello,

  I know the dancer (mohini character). She appeared in some classic films like “Vinayaka Chavithi”. I think her name is “Lalitha Rao”

  Check out the comments listed in this link: http://www.youtube.com/watch?v=x4g6lq1zCqM

 2. SASIREKHA on July 9, 2011 5:29 PM

  Hello,

  I know the dancer (mohini character). She appeared in some classic films like “Vinayaka Chavithi”. I think her name is “Lalitha Rao”.

 3. chandamama on July 9, 2011 10:55 PM

  SaSirEkha gaari pErupai klik chEsi marikonni vyaakhyalu chooDagalaru. dhanyavaadaalu SaSirEkha gaaroo . Syaam naaraayaN gaari chirakaala anvEshaNa phaliMchabOtunnaMduku..

 4. buddhamurali on July 9, 2011 11:28 PM

  chaalaa baagaa raasharu. ee naati vaariki kudaa aasakthi kaliginche alanaati vaari vishayaalanu raastunnanduku abhinandanalu

 5. chandamama on July 10, 2011 12:58 AM

  muraLigaariki dhanyavaadaalu. ee kathanaM aMdarikee aasaktikaraMgaa uMdaMTE chaalaa saMtOshaM. deenaMtaTikee ninna raatri Syaam naaraayaN gaaru neT^lO paMpina maayaabajaar mOhinee bhasmaasura roopakaMlOni bhasmaasuruDu-mOhini bommE kaaraNaM. paigaa ee ‘pilla’ evaru aMToo praSnistoo aamE paaDutunna kavikOkila paaTa veeDiyOnu kooDaa paMpaaru. idi E sinimaalOdO teliyadu. kaani choostuMTEnE manasuku challadanaM kaligiMchiMdi. deeMtO ika uMDalEka naa anni panuloo pakkana peTTi gata raatri chaalaasEvu koorchuni ee pedda kathanaM maLlee pOsT chESaanu.

  Syaam naaraayaN gaaru meeru naaku googul Taak^lO paMpina kavikOkila veeDiyO paaTanu mana mitrulakoo paMpiMchagalaraa. deenni veeDiyO liMk elaa ivvaalaa naaku teliyadu. ee vyaasaM koorpuku prEraNa meerE. dhanyavaadaalu.

 6. chandamama on July 10, 2011 1:09 AM

  1. It is an exelent depiction of dance drama without a single diologue.–divikumar

  2. ayyaa – amoolyamayina aMSaalanu maaku paMpaDaaniki meeru teesukuMTunna Sramaku, Sraddhaku kRtaj~natalu telapaDamelaagO teliyani ayOmayaavastha maadi. deeniki tODu meeru maanuMchi kshamaapaNalu kOraDamaa? vEnavEla kRtaj~natalatO – bhaMDaaru Sreenivaasaraavu.

  oohiMchani kONaMlOMchi pai reMDu maMchi vyaakhyalu naa meyil^ki vachchaayi. paaTHakulatO shEriMg kOsaM veeTini ikkaDa jataparustunnaanu.

  divikumaar gaaroo, bhaMDaaru Sreenivaasaraavugaaroo,
  mee abhimaanaaniki kRtaj~natalu.

 7. chandamama on July 10, 2011 3:48 AM

  ‘kavikOkila teeyani palukulalO’ aMToo lalitaa raavu -?- naTiMchagaa suSeela paaDina aa paaTa veeDiyO liMku ikkaDa chooDaMDi. sinimaa pEru ‘chivaraku migilEdi’.
  Kavi Kokila.mp4

  http://www.youtube.com/watch?v=g9FFkZ24S4c

  (ippuDu naa blaagulO liMk ap^DEshan panichEyalEdu kaabaTTi googul^lO pai liMkunu kaapee chEsi ee adbhutamaina paaTanu choostoo vinaMDi.)

  bommalO kaMTE aa paaTalO aame mariMta adbhutaMgaa kanipistoo veligipOyiMdi. chivaraku eeme vivaraalakOsaM kooDaa manaM vieke raMgaaraavu gaarini paTTukOvalasiMdEnaa aMTE ‘chivarimaargaM adEnaM’Too muktaayiMchaaru Syaam gaaru.

  oka naTi naTanaa sOyagaaniki, oka gaayakuraali gaana saurabhaaniki nirvachanaMlaa nilichE ati koddi paaTallO idee okaTi. suSeela gaari gaanajeevitaMlO merisina atyadbhuta paaTalalO idee okaTi. vinagaanE jamunaaraaNi lEdaa vasaMta paaTalaa anipiMchinaa idi suSeelamma paaTE.

  -ikkaDa aprastutaM anukOkuMTE suSeelagaariki baagaa nachchE paaTa “paalakaDalipai SEshatalpamuna payaniMchEvaa dEvaa” mooDELla kritaM madraasulO aameku iMTarnEshanal telugu asOsiyEshan tarapuna svarNaabhishEkaM jariginappuDu aame veeraabhimaani, aiees raaj^kumaar gaaru chEsina abhyarthananu manniMchi aame ee paaTanu sagaM varaku choosi paaDinappuDu aahootula chappaTlatO sTEDiyaM pratidhvaniMchiMdi.

  http://telugu.webdunia.com/entertainment/silverscreen/articles/0804/21/1080421020_1.htm

  mukhyaMgaa ‘SEshatalpamuna…’ aMToo naalukanu pai davaDa vaipuku chaapi aame paaDutuMTE paaTa vinaDaM kaMTE aame goMtulO, aa gaana jharilO O divyatvaM. daMDaM peTTi paaTa vinaTaM tappa EmivvagalaM manaM. –

  ‘chivaraku migilEdi’ ani 1960lalO vachchina eesinimaaku oka beMgaalee sinimaa maatRka. beMgaaleelO maMchi vijayaM saadhiMchina ee sinimaa teluguvaariki nachchadani saavitri gaaru naTiMchaDaaniki vyatirEkiMchinaa, chitranirmaatalu uppunootula purushOttamareDDigaaru, marokaru kalisi akkinEni naagESvararaavu gaari sahaayaMtO aamenu oppiMchi naTiMpajESaaraTa.

  ‘kavikOkila teeyani palukulalO’ anE ee paaTa manalni maMtramugdhulanu chEsinappaTikee, saavitri gaarannaTlE appaTlO ee sinimaa oka rOju kooDaa sarigaa aaDalEdaTa.

  ee vivaraalannee Syaam naaraayaN gaaru ippuDE cheppaaru. mottaaniki aarunelalu kashTapaDi ee sinimaa beMgaalee maatRkanu, telugulO chivaraku migilEdi reemEkiMg^ni, tarvaata hiMdeelO vachchina idE maatRka sinimaanu mottaM mooDu sinimaalanu maMchi priMT^lO unnavi Syaam gaaru paTTESaaraTa. iMduku aarunelala samayaM paTTiMdaayanaku. evarikayinaa ‘chivariki migilEdi’ sinimaa kaavaalaMTE Syaam gaariki meyil paMpaMDi chaalu.

  syamnarayana.t@gmail.com

 8. SASIREKHA on July 10, 2011 11:41 AM

  Hello,

  Her name is confirmed. Birth name: Lalitha Rao & After Marriage: Lalitha Srinivasan – Checkout the article on Hindu with her photograph: http://www.hindu.com/fr/2011/04/29/stories/2011042950800300.htm

  I’m looking for Chivariki Migiledi movie from past few years, but unable to find it until now. I hope Syam garu will respond to my e-mail.

  First paragraph in your article is really superb!

  “maanavajaati saagiMchina saaMkEtika anvEshaNalO sinimaa maadhyamaaniki mahattara sthaanamuMdani talapaMDina vij~nulu eppuDO prakaTiMchaaru. iTeevalE 75 ELlu poorti chEsukunna telugu sinimaa charitra gataMlOki Osaari toMgichoostE naTanaku bhaashyaM cheppina mahaanaTulu, kaDakaMTi choopulatO lakshabhaavaalanu palikiMchi, vaSeekariMchina mETi naTeemaNulu, saMgeeta saahityaalaku, sinimaa nirmaaNaMlO talamaanikaMgaa nilichE kemeraa vinyaasaalaku, abburaparchE darSakatva pratibhaku maarupErugaa nilichE saaMkEtika nipuNulu eMtOmaMdi telugu sinee vineelaakaaSaMlO svarNakaaMtulanu velayiMchi tamadaina goppa vaarasatvaanni bhavishyattaraalaku aMdiMchi veLlaaru.”

 9. sai ganesh puranam on July 11, 2011 4:00 AM

  eeme “peLLikaani pillalu” sinimaalo kooDaa vEsiMdi. oka maMchi paaTa kooDaa uMdi. “praNayaveedheelo praSaaMta niSilo”. aa paaTa kooDaa suSeelagaarE paaDaaru. chaalaa baavuMTuMdi aa paaTa. Sree SyaaM naaraayaNa gaarE nirdhaariMchaali nEnu cheppiMdi sari ayyiMdO, kaadO.

  maMchi vishayaalu teliya chEsinaMduku kRtaj~natalu

 10. chandamama on July 11, 2011 10:35 AM

  Thanks Raju garu.
  The dance sequence was memorable and so was the background music with kathakali ‘caMDa’ orchestra for bhasmasura and normal one for Mohini. Full marks to Ghantasala too.
  Those days even the walk-on female characters looked very graceful and beautiful. Today’s heroines look hard-faced and graceless.

  krp

  koDavaTigaMTi rOhiNee prasaad gaaroo,
  chaalaa aalasyaMgaa mee meyil chooSaanu. ee vyaasaM spoortiki vannetechchE vyaakhya paMpaaru. naTana, nRtya, gaana, roopalaavaNyaala mElukalayikatO alanaaTi naluputelupu chitraalalO naTeenaTulu elaa merisipOyaarO choosE bhaagyaM, naraala uttEjaM tODugaa oogipOtunna eetaraM vaarikekkaDidi? heerOyinla tellamaaMsaanni laksharakaala moosalatO choopiMdE choopistE tappa sinimaa TikkeTlu tegani mahaa goppa kaalamidi. sunnita, sukumaara naTanaa vaidushyaaniki kaalamekkaDa?
  maayaabajaaru sinimaaku saMgeeta darSakatvaM ghaMTasaalavaaridE kadoo.. marchEpOyaanu.
  Graceful, greceless.. meeru vaaDina eereMDu padaalu chaalu. chalanachitra charitralOni reMDu vibhinna daSalanu paTTi choopEMduku ee reMDu pOlikalu chaalu.
  meeku niMDu kRtaj~natalu.

 11. Telugu Bucket on July 24, 2011 3:13 PM

  samasta telugu sinee kaLaatOraNaM … http://telugubucket.blogspot.com

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind