chaMdamaama chadavakuMTE?

May 9th, 2011

chaMdamaama chadavakuMTE?
kOkilamma paaDakuMTE..
nemalieeka chooDakuMTE..
nEtigaare tinakuMTE…
neetikadhalu vinakuMTE..

EM jarugutuMdi?

pakshulaku, paSuvulaku, mRgaalaku lEni oka pratyEkata maanavuniki uMdi. adE vichakshaNa. iMgleeshulO “DiskriminEshan’. Edi maMchi? Edi cheDu? ani cheppagaligina Sakti okkamanishikE unnadi. tatimmaa jaatulaMtaa svaabhaavikaMgaa pravartistoo uMTaayi.  maanavuDiki kaavalasiMdi pradhaanaMgaa daiva preeti, paapabheeti, saMghaneeti. maanavuDu saMghajeevi. tOTivaaripaTla elaa naDachukOvaali? itarulu EvidhaMgaa uMTE manaku saMtOshaM? anEvi narpEvE neetikadhalu.

paravastu chinnayasoorigaari “neetichaMdrika’lO kadhalannee, raajugaari sOmaripOtu putrulu vini, uttamulainaaru. kadhalu eTuvaMTivaarinainaa aakarshistaayi. maMchimaargaanni choopistoo durmaargulu, dushTa svabhaavulu, dharma bhrashTulu, EvidhaMgaa apakeerti poMdaarO bhaarata, raamaayaNaalu cheptaayi. vishNuSarma cheppina kadhallO pakshulu, paSuvulu nijaMgaa maaTlaaDataayaa lEdaa anEdi praSna kaadu, vaaTi saMbhaashaNa dvaaraa manaM Emi nErchukOvaali anEdE praSna. viduraneeti, sumatee Satakaalu neetulu nErpEvEkadaa! aakOvaku cheMdinadE mana “aMdaala chaMdamaama.”

gOrumuddalu peDutoo maMchi budhdhulu nErputuMdi amma. pasipillalaku maMchi cheDulu nErputoo neetimuddalu peDutuMdi “chaMdamaama’. niMgilOni chaMdamaamalO kooDaa koMtamachcha kanipistuMdi. mana priyatama patrikalO Edainaa machcha choopiMchagalamaa!? aMdukanE aabaala gOpaalamoo mechchEpatrika mukhyaMgaa pillalaku nachchEpatrika. velasulabhamu. phalamadhikamu. ilaa eMtainaa vraayavachchu. atiSayOktikaanEkaadu.

chadivitE kadhaleMta madhuramO, chitraalu choostE kaLLaku, manassuku aMta aanaMdaM. chaMdamaama patrikanu chooDagaanE konani vaaruMDaru. adi aMdiMchE paTika bellaanni tinani vaaruMDaru.

maa abbaayi, ammaayi, pasivaaLLuga unnapuDu “SiLLaMgEri’ graamaMlO, ani modalayyE chaMdamaama kadhalu chaduvutoo, raatri nidriMchEvaaru. (ivi chaMdamaama seeniyar kathakulu Sree kOlaar kRshNa ayyar gaaru raasE kathalu)

ipuDu ammaayiki 37 ELLu, abbaayiki 35 ELLoo, iddaroo saaphT^vEr iMjaneerlE, ainaa eenaaTikee chaMdamaama chadavaalsiMdE!
amerikaa chikaagOlO uMTunna maa abbaayi saitaM monna beMguLoor vachchinapuDu ‘SiLLaMgEri’ rachayita, kOlaar kRshNayyar gaari kadhala guriMchee, maaTlaaDukunnaaM.

nEnu mukhastutiki eemaaTalu anaDaMlEdu. aa amRtaanni grOlutoo , anubhavistoo, vraastunna maaTalivi. chinnapillalatOpaaTugaa peddalakoo maanavatvapu viluvalanu, maMchitanaannee, sadguNaalanoo gurtuchEsE patrika chaMdamaama.

appaTinuMDee (1947) ippaTivarakoo niraaTaMkaMgaa, nirviraamaMgaa, patrikakai chEstunna kRshiki, saMpaadaka vargaanikee, sahakariMchE sibbaMdikee savinayaMgaa namassumaaMjalulu samarpistunnaanu.

chaMdruni kaaMti lOkaaniki aMdinaMtakaalaM’ chaMdamaama patrika nilavaalani, nityaM velagaalanee, aaSistoo, aaSeervadistoo mugistunnaanu.

aadoori Sreenivaasaraavu,
lekcharar, satyasaayi inisTiTyooT
beMgaLooru
(chaMdamaama chadavakuMTE kOkilamma paaDakuMTE, nemali eeka chooDakuMTE.. aMToo chaMdamaamanu SikharasthaayilO nilipi uMchina ee maamaMchi  maashTaaru gaaru kaavali javahar bhaarati kaalEjeelO kaamars paaTHaalu cheppaaru. tarvaata puTTaparti saayi prabhaavaMtO beMgaLooru vaiT^pheelD aadhvaryaMlOni saayi kaLaaSaalalO uchitaMgaa vidyaarthulaku bOdhistunnaaru. aadhyaatmikatanu niluvellaa puNikipuchchukunna maashTaarugaaru bhaarata raamaayaNaalu, neeti Satakaalu, chaMdamaama kathalu maanava neetiniyamaalaku paTTaM kaTTE saMskRtee vaarasatva chihnaalugaa koniyaaDataaru.

‘paatikELla kritaM mee kaavali kaLaaSaalalO nEnoo telugu adhyaapakuDigaa ati takkuvakaalaM panichESaana’ni chebitE eMta saMtOshapaDDaarO. ee daMpatuliruvuru -aadoori haimavati, maasTaaru- amerikaaku pillalavaddaku veLlinappuDE saayi astamiMchaDaM vaariki SaraaghaatamaiMdi.

aadhyaatmikatanu, aastikatvaanni pakkana beTTi choostE saayi bOdhiMchina prEma tatvaanni paaTiMchaDaMlO nisvaarthaMgaa pillalaku sEvalaMdiMchaDaMlO ee upaadhyaaya daMpatulu tamaku taamE saaTi. prajalanu sEviMchaTaM anE goppa bhaavananu samasta vyavasthaloo vadilivEstunna paaDukaalaMlO saayi saMsthala roopaMlO vyaktulu pradarSistunna parama sEvaatatvaaniki achchamaina prateekalu veeru.)

Sree Sreenivaasaraavu maasTaaru gaariki,
kOragaanE meeru takshaNaM spaMdiMchi paMpina chaMdamaama j~naapakaalanu meyil dvaaraa aMdukunnaamu. chaMdamaamanE chadavakuMDaa uMTE… aMToo aa rOju meeru phOn^lO maaTlaaDina maaTalanu maLlee avE aksharaalalO peTTi meeru paMpina ee j~naapakaM hRdyaMgaa uMdi.

meeku, mee kuTuMbaaniki oka maMchi vaarta. mee daMpatuloo, mee abbaayi, ammaayi E SiLlaMgEri kathala rachayita guriMchi mee j~naapakaallO daSaabdaalugaa bhadraparchukuMToo vastunnaarO, aa chaMdamaama rachayita Sree kOlaar kRshNa ayyar gaari chirunaamaa ikkaDaistunnaamu.

aayanaku ippaDu 85 ELlu. eerOjukee pillala saahityaMpaTla apaaramaina makkuvatO aayana kathaa saMpuTaalu prachuristoonE unnaaru. aaMglaMlO iMtavaraku 40paigaa baala saahitya saMkalanaalu teesukuvachchaaru. iMkaa 60 pustakaalaku pathakaM rachiMchi peTTukunnaaru. ee madhya kaalaMlO aayana chaMdamaamatO saMbaMdhaM lEru. gata saMvatsara kaalaMgaa maatramE aayanatO parichayamai konasaagutOMdi. aayana kotta kathalu kooDaa varusagaa naalugaidu ee madhyE eMpikayyaayi.

mee j~naapakaallO chirasmaraNeeyaMgaa uMTunna ee kathala maharshi chirunaamaa kiMda istunnaanu. tappakuMDaa aayanatO nErugaa phOn^lO maaTlaaDi aa madhura kshaNaalanu aasvaadiMchaMDi.
eMta maMchi paaTHakulanu, eMta maMchi kathakuDini kalupubOtunnaamO talchukuMTE manasu paravaSistOMdi.

Sri  Kolar Krishna Iyer
18-1-416,
Bhavani Nagar
Tirupathi-517501
Chittor (Dist)
Ap
Land line : 0877-2251715
(iTeevalE aayana taatkaalikaMgaa beMgaLooruku nivaasaM maarchinaTlunnaaru. tirupati chirunaamaa konasaagutuMdi.

RTS Perm Link


3 Responses to “chaMdamaama chadavakuMTE?”

 1. karthik on May 9, 2011 3:32 AM

  kRshNa ayyar gaaru raasina SiLLaMgEri anE graamaM ekkaDa uMdaa ani chinnappuDu chaalaa rOjulu vetikaanu.. 😀
  ippuDu mee vyaasaM chaduvutuMTE aa rOjulannee gurtostunnaayi.. ennO nenarlu..

 2. chandamama on May 9, 2011 5:58 AM

  kaarteek gaaroo, SiLlaMgEri graamaM chivaraku kanugonnaaraa lEdaa.. veelaitE meeru tirupatilO unna rachayita lyaaMD lain^ki phOn chEsi kanukkOgalaru. abinaMdanalu.

 3. chandamama on May 10, 2011 3:52 AM

  Sreenivaasaraavu gaari jeevana sahachari aadoori haimavati gaaru aayana chaMdamaama j~naapakaalu ee pOsTulO choosi paMpina meyil bhaagaanni ikkaDa prachuristunnaamu. aame viSvaasaalanu gauravistoonE, chivari Svaasavarakoo chaMdamaamatO satsaMbaMdhaM nilavaalanukuMTanna vaari aakaaMkshalu phaliMchaalani manasaaraa kOrukuMTunnaamu.

  “maadaivamaina baabaa maaku maMchiguNaalunErpi svaardha parulaM kaakuMDaa samaajasEvE saayisEva anee,work is worship anee nErpaDaM valana kaneesaM maanavulamani cheppukunE sthaayilO unnaaM. alaaMTi maadaivaM mammu veeDiveLLaDaM nijaMgaa maaku vichaarakaraM. samayaaniki mEmu iMDiyaalO lEkapODamoo baadhE. Edi Emainaa vaaru nErpina maanavataaviluvalu, maMchimaaTalu., sadguNaalu chaMdamama dvaaraa pillalatOnoo, paaTHakulatOnoo paMchukunE avakaaSaanni mee roopaMlO svaamE maaku choopaarani niMDugaa viSvasistunnaanu. maaku svaamivaaru nErpina aMSaalanu paMchukunE chakkani raaja baaTa ‘chaMdamaamagaa’ nammutoo naa chivari Svaasavarakoo chaMdamaamatO satsaMbaMdhaM nilavaalanee, maadaivaM mammu alaa aaSeervadiMchaalanee kOrukuMToo..”
  chirakaala chaMdamaama chaduvari,
  aadoori.haimavati.
  351-RaymondnRd,
  Bafelo grove,
  chicago,
  USA.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind