toli chaMdamaama aparoopa kathakulu Sree avasaraala

February 18th, 2011

avasaraala raamakRshNaaraavu gaaru

Sree avasaraala raamakRshNaaraavugaari guriMchee maLLee parichayaM chEyanavasaraM lEdu. bhaarateeya saaMskRtika raayabaarigaa abhimaanulu prEmagaa piluchukunE chaMdamaama patrika toli saMchikalO katha raasina maanyulu. 1947lO kEvalaM padahaarELla vayassulO “poTTi pichika katha” anE kathanu raasi paMpaaru. amma cheppina  kathanu, aMdarikee telisina kathanu tanadaina SaililO, ookoDitE saagE SaililO kutoohalaM koddee chinna vayasulO  kaagitaMpai peTTi paMpitE telugu pillala aMdaala maasapatrika ‘chaMdamaama’ daanni alaagE tolisaMchikalO vEsukuMdi.

aa kshaNaM.. gata 64 ELlugaa konasaagutunna aayana saahitee prasthaanaaniki toli beejaM vEsina kshaNaM. baalyaMlO toMgi choosina aa toli kiraNapu roopurEkhalE nETi ee vRdhdaapyaMlO -80 ELlu- kooDaa konasaagaDaM aayanaku aaScharyaM, aanaMdaM vEstooMTuMdi.

O baDugujeevi -pichchika- tanu kashTapaDi saadhiMchukunnadi adi chaalaa koMchemE kaavachchu pOgoTTukuMTuMdi. eMtamaMdinO kalusukuni evaroo kalisi raakapOyinaa paTTudala vadalaka, chivariki vijayaM saadhistuMdi. idee aanaaDu toli chaMdamaamalO avasaraala gaaru raasina ‘poTTipichika katha’. idE tadanaMdara jeevitaMlO tana vijaya sootraM avutuMdani tanu aanaaDanukOlEdaTa.

veyyiki paigaa rachanalu chEsi 80 ELla vayassulOnoo talavaMchaka, kalaM diMchaka telugu kathakuDigaa konasaagutunna tanaku, daari choopE vEguchukka toli chaMdamaamalO achchayina aa toli kathE ani vinamra prakaTana chESaareeyana. pakshulatO, jaMtuvulatO manushulni kalipi saamaajikaaMSaalni saraLaMgaa cheppavachchunani taanu nErchukunnadi ‘chaMdamaama’ patrika chalavavallanE ani hRdayaM niMDaa kRtaj~natalu pradarSiMchaaru.

rachana Saayi, daasari veMkaTaramaNa gaarla puNyamaa ani ee toli chaMdamaama kathakuDi guriMchi vinaDaM, kanaDaM, maaTlaaDaDaM gata nelarOjulalOgaa jarigipOyiMdi. janavari 27na haidaraabaadulO daasari subrahmaNyaMgaari pradhama varthaMti saMdarbhaMgaa aayana chaMdamaamEtara seeriyals aavishkaraNa saMdarbhaMgaa siTeeseMTral laibraree samaavESamaMdiraMlO kalusukunnappuDu maa aMdari muMdoo oka merupu merisinaTlayiMdi vaMdamaMdi daakaa chaMdamaama abhimaanulu, veeraabhimaanulu, chaMdamaama rachayitalu, paaTHakulu oka chOTa chErina aa arudaina sannivESaMlO aayana 80 ELla vayassulO kooDaa eMta chalaakeegaa kanipiMchaarO..

saijutO paaTu churukutanaMlO kooDaa naaTi poTTi pichika lakshaNaalu ippaTikee migili unnaayani eeyana tanameeda tanu sOkaina  jOk vEsukuMTaaraTa. aksharaalaa nijaM. aayana roopaanni choosinaa, phOn^lO maaTlaaDinaa galagalagalamanE pichchika kuvakuvalanE talapiMchE moortimatvaM.

aa samaavESaMlO kudurugaa maaTlaaDaTaM saadhyaM kaakapOyinaa tarvaata Saayigaaru aayanatO maaTlaaDiMchinappuDu naalO okkaTE aalOchana. mana kaLlamuMdu migili unna ee toli chaMdamaama apuroopa kathakuDi chaMdamaama j~naapakaalu elaagainaa saMpaadistE eMtabaaguMTuMdi! aayana raayagalaraa, raasi paMpagalaraa, vayassu sahakariMchagaladaa.. aayanatO maaTlaaDaaka aa galagalala SabdaM muMdu ee ‘galadaa’lannee pakkaku pOyaayi.

chaMdamaamaku kathala pichchikalu
aayana viSaakhapaTnaM veLlaaka reMDu rOjullOgaa tana chaMdamaama j~naapakaalu, bOnas^gaa chiTTi katha kooDaa raasi Saayigaariki paMpaDaM, aayana vaaTini skaan chEsi veMTanE chaMdamaamaku ee meyil chEyaDaM nijaMgaa adoka madhuraanubhooti. ilaa eemeyil chESaaka Saayigaaru, aayanatO maaTlaaDutoo meeru paMpina j~naapakaala, kathala pichchikalu chaMdamaama vaipu ippuDE egiripOyaayani cheppinpappuDu chaalaa saMtOshaM vEsiMdani eerOju ee toli chaMdamaama kathakuDu saMbarapaDutoo cheppaDaM marchipOlEni anubhooti.

1947 joolailOnE toli chaMdamaama achchayiMdi kanuka deenni punaskariMchukuni 2011 joolai nelalO ee maanyuDi paata katha -poTTipichika katha-, chaMdamaama j~naapakaalu, bOnas^gaa aMdiMchina marO chinna katha -vijayamaala-lanu okEsaari prachuristE baaguMTuMdanna Saayigaari pratipaadananu maa paivaariki cheppaDaM. veMTanE adi aamOdiMchabaDaTaM jarigipOyiMdi.

aayana eerOju -18-02-2011- phOn^lO maaTlaaDutoo, telugu bhaashapai pichchi abhimaanaMtO, taanu itara praaMteeya bhaashalanu nErchukOlEkapOyaanani aavEdana vyaktaM chESaaru. chaMdamaamatO tana saMbaMdhaM modaTi daSakE parimitamani tarvaata vRtti reetyaa iMgleesh lekcharar^gaa, reeDar^gaa orissaalO daSaabdaalu panichEsi riTairayyaayanani, aa prabhutvaM, aa prajala upputini, ippaTikee vaari phiMchanu tiMToo, vaari bhaashanu nErchukOkapOvaDaM kaMTE miMchina pOgaalaM -poyyEkaalaM- marokaTi lEdani aayana nokki cheppaaru.

bahubhaashala nilayamaina mana dESaMlO aMtarjaateeya bhaashaku istunna praadhaanyaMlO oka SaataM kooDaa mana irugu porugu raashTrllaala bhaashalaku ivvalEkapOtunnaamani aayana ippuDu baadhapaDutunnaaru.

oriyaa elaagoo nErchukOlEkapOyaanu. saMskRtaannayinaa paTTukuMdaaM… ani gataMlOnE eeyana prayatniMchaaraTa. kaani saMskRtaM pustakaM terichi paTTukuMTE daaMTlOnoo tananu telugupadamE veMTaaDEdani, daaMtO saMskRtaanni kooDaa pakkana peTTESaanani cheppaaru. mooDu daSaabdaalaku paigaa orissaalO uMDi kooDaa chaakalivaaritO panibaDinappuDu, aMgaDi avasaraalaku maatramE chinna chinna oriyaa padaalanu upayOgiMchEvaaDini tappa aa bhaasha moolaMlOki veLlalEkapOyaanani nijaMgaa idi pOgaalamEnani cheppaaraayana.

pOgaalaM anE padaM telugulO vaaDitE daanni itara bhaashalavaaru chastE arthaM chEsukOlErani, anuvadiMchalErani, naamavaachakaaniki badulu naalugaidu padaalalO vivaristEgaani ee padaM itarulaku arthaMkaadani, idi mana anya bhaashaa daaridryamEnani aayana tElchi cheppaaru. mana poruguna unna bhaashanu manaM nErchukOlEkapOtunnaamaMTE adi porugu bhaasha paTla manakunna chinnachoopE kaaraNamani. prayatniMchee nErchukOlEkapOtunnaanani, ilaa migataa enni saakulu cheppinaa, porugu bhaashapaTla kiMchabhaavamE pradhaanamani. aayana tElchESaaru.

vRtti jeevitamaMtaa iMgleesh TeechiMgE ayinappaTikee telugu aMTE vipareeta vyaamOhaMtOnE gata 64 ELla kaalaMlO veyyirachanalu telugulOnE chEyagaligaanani, mana rachanalu iMgleeshutO  sahaa itara bhaashalalOki anuvadiMchukOlEkapOvaTaaniki kooDaa Sakti lEkapOvaDaM kaakuMDaa mana bhaashaa durabhimaanamE kaaraNamavutOMdani aayana gaTTi abhipraayaM. idi panikiraadani, ilaaMTi pichchi abhimaanaM manakE mEloo chEyadani aMTaaru.

chaMdamaamalO tappina avakaaSaM
appaTlOnE koDavaTigaMTi kuTuMbaraavu gaaru tanaku uttaraM raastoo ‘meeru orissaalO unnaaru kanuka oriyaa chaMdamaamanu sarididdE pani chEpaTTavachchu’ kadaa ani avasaraala gaarini aDigaaraTa. jeevitaMlO adi eMta mahattaramaina pratipaadanO -aaphar- meeku telisE uMTuMdani, kaani aa aaphar aMdukOvaalaMTE arhata uMDaalani, oriyaalO aksharammukka raayalEni, chadavalEni naaku elaa adi saadhyapaDutuMdani aayana chebutOMTE kaMTHaMlO jeera.

kuTuMbaraavu gaaru kooDaa 30 ELlu chennay^lO uMToo kooDaa tamiLaMlO aksharaM mukka maaTlaaDEvaaru kaarani, daasari subrahmaNyaM gaaru 54 ELlu chennay^lO chaMdamaama panilO uMDi kooDaa tamiLaM nErchukOlEkapOyaarani naaku telisina samaachaaraM chebitE. nijaMgaa idi manabhaashapai unna makkuva prabhaavamEnani kaanee ilaaMTi vaikhari, svaMta bhaashapaTla maatramE abhimaanaM, manaku chaalaa nashTakaraMgaa maarutuMdani, E rakaMgaa choosinaa mana bhaashakE kaTTubaDipOvaDaM saraiMdi kaadani annaaru.

1996 nuMchi nEnoo chennay^lO uMTunnappaTikee, EMgaa, pOMgaa, vaaMgaa anE maarkeT laaMgvEj tappa tamiLaM kudurugaa maaTlaaDaTaM, raayaDaM, chadavaDaM teliyadani nEnoo siggupaDutoo chebitE navvaaraayana. manaMdarikee okE pOgaalamEnani aayana bhaavana. oka raashTraMlO uMToo kooDaa vaari tiMDi tiMToo kooDaa vaari bhaashanu nErchukOlEkapOvaDaM jaateeya daurbhaagyamani eeyana abhipraayaM.

(aprastutamanukOkuMTE, uttaraaMdhra, telaMgaaNa, raayalaseema yaasa bhaashanu navalallO, pratyEkiMchi sinimaallO prayOgiMchaDaM dvaaraa bhaashalOni yaasalni, praaMteeya bhaashala aMtargata sauMdaryaannikooDaa vekkiriMchE dhOraNilO jOkarlu, bapoonlu, rauDeela paatrala dvaaraa aayaa praaMta yaasallO palikistoo mana sinimaalu chEsina saaMskRtika drOhaM munupennaTikaMTE ippuDE atyaMta spashTaMgaa kanipistOMdi. deeni phalitaanni manaM ivvaaLa aaMdhrapradES raashTraMlO ennaDoo lEnaMta vispashTaMgaa choostunnaaM kooDaa.)

vaaraM rOjula kritaM nEnu phOn chEsi maaTlaaDutuMTE naa maaTlalO ‘khachchitaMgaa’ anE ootapadaanni aayana bhalEpaTTESaaru. khachchitaMgaa chEddaaM, chooddaaM, prayatniddaaM anE roopaallO aa padaanni vaaDutuMTE aayanaku eMdukO gaani teganachchEsiMdi. iMdulO telugu padaM vibhinna roopaallO aMta svachchaMgaa vaaDaTamE aayana dRshTilO paDinaTluMdi.

chivaragaa, chaMdamaamatO tana muchchaTlu chaalaa paatakaalaaniki maatramE parimitamayyaayani vRtti jeevitaMlO, rachanaa vyaapakaMlO kooDaa aMtarmukhatvaMtO gaDapaDaM valla tanaku evaritOnoo peddagaa parichayaalu lEvani cheppaaraayana. paatakaalaM rachayitalaMtaa ilaaMTi aMtarmukhatvaMtO kooDina prapaMchaMlOnE gaDipESaarani padimaMdi nOLlallO naanaalanE lESamaatrapu kOrika kooDaa paatataraaniki lEdani chebutoo konni vivaraalu tanatO paMchukunnaanu.

aarOgyaM baagE kadaa ani aDigitE, raayaDamE aarOgyaM, manasuku panipeTTaDamE aarOgyaM annaaru. ippaTikee niraMtaraM raastoonnaanu kanukE aarOgyaM tana kaTTubaaTulO uMdani cheppaaru.

chivaraku chaMdamaama j~naapakaalanu chaalaa tvaragaa mugiMchinaTluMdi, iMkoMcheM vivaraMgaa raasi uMTE baaguMDEdEmO ani aDigitE iMtaku miMchi raastE Dabbaa koTTukunnaTlE, 60 ELla kritaM naaTi vishayaalu enni puTallO cheppaali aMToo mugiMchaaru. kaMdapadyaM aMTE tanaku chaalaa ishTaM ayinaa naalugu paadaalaku badulu reMDu paadaalE raasi chaduvukuni saMtOshiMchEvaaraTa.

meerilaagE Opiggaa, aarOgyaMgaa uMToo chaMdamaamaku kooDaa kathalu paMputoo uMDaMDi aMTE raastuMDaTamE pedda Opika, pedda aarOgyaM ani navvESaaru. raayakuMTE anaarOgyamEnaTa.gataMlO raasina pustakaM paMputaanani, aMgrEjee yamaeejee pustakaM kooDaa tvaralO raanuMdani cheppaaru.

gaDachina taraala niraaDaMbaratvaaniki, namrataku pratiroopaMgaa kanipiMchE mana chaMdamaama alanaaTi kathakuDivadda, maLlee kaluddaamaMToo selavu teesukunnaanu.

avasaraala raamakRshNaaraavugaari paata katha, kotta katha, chaMdamaama j~naapakaala poortipaaTHaM kOsaM joolai nela priMT chaMdamaama vachchEMtavarakoo aagaalsiMdE…!

toli chaMdamaama kathakuDitO parichaya bhaagyaM kalgiMchina rachana Saayi, daasari ramaNagaarlaku kRtaj~nataabhivaMdanalu.

ee niraMtara SraamikuDi mobail naMbar: 9866221575

chaMdamaama j~naapakaalu tanatO nErugaa paMchukOvaalaMTE pai naMbar^ku kaal  cheyyagalaru.

RTS Perm Link


One Response to “toli chaMdamaama aparoopa kathakulu Sree avasaraala”

  1. chaMdamaamatO naa j~naapakaalu at chaMdamaama charitra on July 1, 2011 5:53 AM

    […] toli chaMdamaama aparoopa kathakulu Sree avasaraala […]

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind