chaMdamaama kathaloo, j~naapakaaloo…

February 26th, 2010

chandamama-logo-306-300

seetaaraaM prasaad gaaroo, chaMdamaama blaagulO ‘mee viSvaasaalatO mEM EkeebhaviMchakapOvachchu…’ anE naa munupaTi kathanaMpai vyaakhyala dvaaraa meeru chaMdamaama blaagunu chooSaaru. daaMtOpaaTu chaMdamaama veb^saiT^nu kooDaa tolisaari choosi mee aanaMdaanni vyaakhyaladvaaraa paMchukunnaaru.

chaMdamaama veb^saiT^ni meeru choosi saMtOshaM vyaktaM chEsinaMduku meeku kRtaj~natalu. chaMdamaama abhimaanigaa meeru chaMdamaama veb^saiT, blaagutO anubaMdhaanni konasaagistaarani dRDhaMgaa viSvasistunnaaM. mee kOsaM, chaMdamaama paaTHakulakOsaM kiMdi vivaraalu poMduparustunnaaM.

1947 nuMchi 2000 varaku anni chaMdamaamalu aan^lain chaMdamaama aarkaivs^lO unnaayi kanuka meeru veelainappuDallaa aarkaivs^nu choosi chaMdamaama kathalanu aasvaadiMchavachchu.

prapaMchaMlO E patrikaa, E veb^saiT kooDaa tana paaTHakulaku aMdiMchani vidhaMgaa 53ELlugaa chaMdamaamalO vachchina vElaadi kathalanu chaMdamaama aan^lain dvaaraa tana paaTHakulaku adee uchitaMgaa aMdistOMdi. -tvaralO 2008 varaku chaMdamaama kathalanu aan^lain bhaaMDaagaaraMlO uMchaDaaniki prayatnaalu jarugutunnaayi.-

chaMdamaama kathala bhaaMDaagaaraMlO poMduparchina vElaadi kathalu, dhaaraavaahikala kOsaM kiMdi liMkulO chooDaMDi.
chaMdamaama kathala bhaaMDaagaaraM

deeniki paaTHakulugaa, abhimaanulugaa meereMta saMtOshistunnaarO chaMdamaama sibbaMdigaa mEM aMta garvapaDutunnaaM. telugu jaatikE kaadu bhaarateeya kathala prEmikulaMdarikee aan^lain bhaaMDaagaaraM dvaaraa kathaamRtaanni uchitaMgaa paMchipeTTagalugutunnaMduku chaMdamaama patrika, aMdulO panichEstunna sibbaMdi jeevitaM dhanyamaiMdanE mEM bhaavistunnaaM.

60 ELlugaa vastunna chaMdamaama kathalanu paisaa kharchu lEkuMDaa aan^lain dvaaraa paaTHakulaku aMdiMchaDaaniki mEM gata saMvatsara kaalaM paigaa chEsina kRshini mee vaMTi paaTHakulu, abhimaanulu choosi, chadivi hRdayapoorvakaMgaa paMputunna abhinaMdanalu choosinappuDallaa maakaMdarikee okaTE anubhooti.. jeevitaMlO marchipOlEni O mahatkaaryaanni chaMdamaama sibbaMdigaa mEM saadhiMchaamani uppoMgipOtuMTaamu.

inni vEla kathalanu prapaMchavyaaptaMgaa unna chaMdamaama priyulaku, abhimaanulaku aMdiMchaDaaniki tera venuka yaajamaanyaM, sibbaMdi paDina, paDutunna kashTaM mEM cheppukOkooDadu. kaani meelaaMTivaaru aan^lain aarkaivs^lO chaMdamaama paata kathalanu chadivinappuDu, marchipOlEni aa baalya j~naapakaalanu meeru maLlee gurtuchEsukuMToo abhinaMdanalu teliyajEstunnappaDu mEM poMdutunna saMtOshaM maatraM maaTallO varNiMchalEmu. oka jeevitakaalaaniki saripaDE mahadaanaMdaanubhooti mammalni kadiliMchivEstuMTuMdi.

ee saMdarbhaMgaa meekoo, chaMdamaama abhimaanulaku oka vij~napti. chaMdamaama sibbaMdigaa mEM chEstunna ee kRshilO lOpaalu, diddukOvalasina aMSaalu mee dRshTiki vastE tappaka maatO eemeyils dvaaraa, chaMdamaama aapheesuku uttaraala dvaaraa paMchukOgalaru.

chaMdamaama patrika, veb^saiT nirvahaNaku saMbaMdhiMchi meeru paMpE vyaakhyalu, uttaraalu maa paniki mariMta viluva teesukunivastaayi. chaMdamaamalO meeru kOrukuMTunna itara aMSaalanu kooDaa vyaakhyala dvaaraa paMpagalaru.

alaagE… chaMdamaama abhimaanulu, paaTHakulu tama baalya jeevitaMlO chaMdamaamatO parichayaM poMdina marchipOlEni kshaNaalanu aMdaritO paMchukOvaDaaniki gaanu “maa chaMdamaama j~naapakaalu” pEriTa aan^lain chaMdamaamalO O vibhaagaM terichaamu.
maa chaMdamaama j~naapakaalu

ippaTikE 20maMdi paaTHakulu, abhimaanulu, pramukha blaagarlu chaMdamaamatO baalya j~naapakaala madhura kshaNaalanu talchukuMToo aan^lain chaMdamaamaku tama anubhootulanu raasi paMpaaru. meeroo, itara chaMdamaama abhimaanulu kooDaa ee vibhaagaMlOni kathanaalu choosi chaMdamaama patrikatO mee toli parichayaM anubhavaalanu kooDaa paMchukOvaalani kOrutunnaaM.

“maa chaMdamaama j~naapakaalu”  poortigaa chaMdamaama paaTHakula, abhimaanulaku aMkitamaina vibhaagaM kanuka veelainaMta ekkuvamaMdi paaTHakulu, aan^lain^ chaMdamaamatO parichayaM unna paaTHakulu tama chaMdamaama j~naapakaalanu tappaka paMpiMchaalani kOrukuMTunnaaM.

innELla chaMdamaama jeevitaMlO paaTHakulaku nachchina chaMdamaama kathalu chaalaanE uMTaayi. chaMdamaamalO meeku nachchina katha, kathalu, seeriyals guriMchi parichayaM chEstoo kathanaalu raasi paMpitE vaaTini mee pErutO telugu aan^lain chaMdamaamalO prachuriMchagalaM.

aan^lain^lO meeku nachchina chaMdamaama kathala parichayaM, mee chaMdamaama j~naapakaalu vaMTi kathanaalanu kiMdi liMkuku paMpagalaru. alaagE chaMdamaama veb^saiT^, aMdulOni kathalapai mee abhipraayaanni kooDaa kiMdi liMkuku paMpagalaru.
abhiprayam@chandamama.com (telugu online chandamama)

seetaaraaM prasaad gaaroo,

mee vaMTi sahRdayapaaTHakulanu poMdaDaM ‘chaMdamaamaku garvakaaraNaM. naa venukaTi kathanaMpai mee vyaakhya aadhaaraMgaa maLlee ee kathanaM prachuristunnaanu. mee vyaakhya vyaktigataM kaadu kaabaTTi chaMdamaama paaTHakulatO paMchukOvaDaM avasaramani bhaaviMchi mimmalni saMbOdhistoo roopoMdiMchina ee kathanaanni prachuriMchaDaaniki saahasistoo, iMduku anyadhaa bhaaviMcharani aaSistunnaanu

mee parsanal ee meyil^ vyaakhya liMkulO uMdi kaabaTTi, chaMdamaamapai viSEsha vyaasaalu, viSishTa kathanaalu prachuristoo vastunna pramukha chaMdamaama blaagarla blaag liMkulanu nEnu sEkariMchagaliginaMta mEraku meeku paMpistaanu. mee eemeyil^nu kooDaa chaMdamaama abhimaanula eemeyiLla jaabitaalO poMduparustunnaanu.

chaMdamaamatO mee anubaMdhaM deerghakaalaM konasaagutuMdani, konasaagaalani manasaaraa kOrukuMToo…

raaju,

telugu chaMdamaama veb^saiT liMk
http://www.chandamama.com/lang/index.php?lng=TEL

(telugu chaMdamaama veb^saiT. or)
www.telugu.chandamama.com

gamanika. chaMdamaamatO tama baalya j~naapakaalanu, chaMdamaama kathala parichayaanni telugulO paMpaDaaniki TaipiMg teliyani vaaru iMgleeshulO kooDaa vaaTini paMpavachchu.

nOT: seetaaraaM prasaad gaaru kiMdi blaag^lO “oka saaphT vEr iMjaneer” pEriTa chakkaTi seeriyal katha raaSaaru. veelaitE chooDagalaru.

http://bondalapati.wordpress.com/

RTS Perm Link


2 Responses to “chaMdamaama kathaloo, j~naapakaaloo…”

 1. Prasad on February 26, 2010 7:04 AM

  raajaSEkhara raaju gaaroo,
  beMgaLooru lO telugu chaMda maamalu dorikEdi takkuva. veb saiT valana prapaMcha vyaaptaM gaa unna maa laaMTi telugu vaariki chaMdamaama chadivE avakasaM kalpiMchinaMduku dhanyavaadaalu.
  aidaarELLu unna telugu pillalu iMgleeshulO kathalu ardhaM chEsukOvaTaM kashTaM(ippaTi iMgleeshu meeDiyaM chaduvulatO kooDaa aidaarELLaki iMgleeshu ardhaM chEsukE Sakti pillalaki parimitaM gaanE uMTuMdi). alaaMTappuDu chaMdamaama veb saiTu terichi konni telugu katalu chadivi vinipistE pillala maanasika vikaasaM perutuMdi. aa kathalu kooDaa mimmalni chinnappuDu alariMchina kathalaitE iMkaa kaavalsiMdi EmuMdi?nEnu ma pillalaki ika nuMchee aarkaivs nuMchee kathalu chadivi vinipiMchaTaaniki prayatnistaanu.
  naa veb saiT guriMchi mee blaagu lO prasthaaviMchinaMduku dhanyavaadaalu. prasthutaaniki veb saiT merugu parachaTaaniki naaku Emee aalOchanalu raavaTaM lEdu. taruvaata Emainaa taTTitE meeku cheptaanu.veb saiT lO saMskRtaM peTTaTaM mudaavahaM. adi mee vyaapaaraatmakata lEni, saMskaarOtsukatanu teliyachEstOMdi.

 2. chandamama on February 27, 2010 12:46 AM

  Diyar prasaad gaaroo, mee abhimaanaaniki kRtaj~natalu.

  mee pillalaku meeru dhana, dhaanya, kanaka, vastu, vaahanaadulu samakoorchi peTTaDaM kannaa baalyaMlO vaariki kaasinni kathalu vinipiMchi, chadavaTaM alavaaTu chEyaMDi. manishi jeevitaaniki saMbaMdhiMchina saMskaaraM daanaMtaTadE alavaDutuMdi. aa saMpada chaalu vaariki. elaa jeeviMchaalO nErchukuMTaaru.

  mana mitrulu SivaraaM prasaad gaaru mee modaTi kaameMT^ku pratispaMdistoo tananu taanu ee blaagulOnE parichayaM chEsukunnaaru chooDaMDi. aayana beMguLoorulOnE kenaraa byaaMkulO panichEstunnaaru. chaMdamaama guriMchi tana blaagulO 30 paigaa kathanaalu prachuriMchaaru. chaMdamaama abhimaanulaMdarikOsaM ummaDigaa oka blaagu roopoMdiMchaDaMlO kriyaaSeelaka paatra pOshiMchaaru.

  veelayitE tanatO kooDaa parichayaM chEsukOMDi. aayana meyil aiDee kiMda chooDaMDi

  vu3ktb@gmail.com (SivaraaM prasaad kappagaMtu)

  mee iddari parichayaM chaMdamaamaku mariMta mElu chEkoorustuMdani aaSistoo.

  raaju.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind