chaMdamaama maadE… meedi kaadu…

February 9th, 2010

ee patrika maadi.. meedi kaadu… anE mahaa auddatyaM… saMpaadakulanu, yaajamaanya hakkulanu poochikapullalaagaa pakkanabeTTi maree svaMtaM chEsukunE mamakaaraM charitralO E patrikaku uMTaayO okasaari oohiMchaMDi. vErE cheppaalaa.. ika dEniki uMTuMdi?  chaMdamaamakE kadaa! bhaarata dESaM mottaMlO aa ghanatara keerti chaMdamaamakE dakkiMdi.

konni taraala paaTHakulachEta iMtagaa aaraadhiMpabaDutunna patrika, guptanidhula kOsaM vETalaagaa tana paata saMchikalakOsaM telugudESaM nalumoolalaa paata pustakaala shaapullO, vETaaDabaDutunna patrika, paaTHakula aakaaMkshalaku taloggakapOtE manugaDa lEdani niroopiMchina patrika chaMdamaama. padE padE eduravutunna ee anubhavaM maLlee eerOju aapheesulO kaligiMdi.

chaMdamaama  panilO bhaagaMgaa kotta saMchikalaku rachanalanu pariSeelistuMTE chaMdamaama seeniyar rachayita Sree em.vi.vi satyanaaraayaNa gaaru gata sepTeMbarlO paMpina bEtaaLa katha ‘kaLaabhimaanaM’ kanipiMchiMdi. daadaapu 50 ELlugaa chaMdamaamaku kathalu paMputunna seeniyar rachayita eeyana. viSaakhapaTnaM vaastavyulu.

ee madhya kaalaMlO eMdukanO kathalu paMpaTaM taggiMchaaru kaani, kuTuMbaraavu gaaru, daasari subrahmaNyaM gaaru chaMdamaama panilO unna kaalaMlO kramaM tappakuMDaa paMpEvaaru. vigrahaalanu chekkE Silpi guriMchi raasina ‘kaLaabhimaanaM’ bEtaaLakatha baagaa nachchEsi, ippaTikE lETayiMdi kaabaTTi rachayitaku katha eMpikayyiMdani telupaDaaniki tanu ichchina mobail^ki phOn chEstE chaMdamaama diggajaalatO eeyana anubaMdhaM guriMchina apuroopa vishayaalu teliSaayi.

katha eMpika ayiMdani telupagaanE mahadaanaMdapaDutoo avatalanuMchi satyanaaraayaNa gaaru maaTlaaDaaru. peddarikaM anE marO chinna katha kooDaa paMpaanani cheppaaru. adi iMkaa kathala guchChaMlOMchi teeyalEdani, teesina tarvaata chebutaamani maaTlaaDutunna saMdarbhaMgaa aayana koku, daasari gaarlatO tana parichayaM viSEshaalanu chebutoo pOyaaru.

kokugaari hayaaMlO chaMdamaamaka kathala eMpika prakriya merupu vEgaMtO uMDEdani satyanaaraayaNa raavugaaru aMTunnaaru. seMTral  railvE sTEshan^ku baMDilO chaMdamaama uttaraalu, kathalu vastE vaaTini akkaDikakkaDE vippi choosi, Edi teesukOvachchu, teesukOkooDadu anE vishayaanni veMTanE tElchipaDEsElaa koku gaari pani Saili uMDEdani, katha panikostuMdi, panikiraadu anE aMSaMpai E vishayamoo rachayitaku vaaraMrOjullO samaachaaraM paMpEvaarani raavugaaru cheppaaru.

chaMdamaama rachayitalatO kokugaaru vyavahariMchE teeru atyaMta namrataapoorvakaMgaa uMDEdaTa. mee katha vaari -aMchE pradhaana saMchaalakula- ballapai uMchaamani, vaaru aamOdiMchi Tik chEstE veMTanE mee katha batikiMdee, pOyiMdee teluputaamani koku uttaraM paMpEvaaraTa, nijaMgaa vaari kaalaM chaMdamaamaku svarNayugamEnani raavugaari abhipraayaM.

eeyana 1980ki muMdu Osaari kuTuMbaraavugaarini kalisi choosi pOdaamani chennay lOni chaMdamaama aapheesuku vachchaaraTa. aa sayamaaniki koku aapheesulO lEru. deeMtO eeyana kaaryaalayaMlOni kuTuMbaraavu gaari kurcheevaddaku vachchi daMDaM peTTi veLlaaraTa. koku lEni samayaMlO daasarigaaru eeyananu riseev chEsukuni bhOjanaM kOsaM hOTal^ku teesukeLlaaraTa.  aarOju aayana annamaaTalu eerOjukee eeyana marchipOlEdu.

‘kokunu elaagoo kalavalEkapOyaavu gaani, koMcheM naa pEru aa ginnes^lOki ekkETaTTu chooDu’ ani daasari gaaru eeyanatO muktaayiMchaaraTa. eeyanaku muMdu arthaM kaalEdaTa. ’35 ELlugaa hOTal tiMDi tiMTunnaanu. iMTibhOjanaM tinE yOgaM vastuMdO lEdO teleedu. eelOgaa saadhistunna rikaarDunu eMduku pOgoTTukOvaali. hOTal vadalani veeruDigaa naa pErannaa ginnes^ buk^lO ekkiMchu baabbaabu’ ani daasari gaaru jOkulEstuMTE eeyanaku navvaagiMdi kaadaTa.

koku gaarini appaTlO kalavalEkapOyinaa 1981 mE nela yuvalO kuTuMbaraavugaaridee, tanadee kathalu pakkapakkanE achchavaTaM jeevitaaMtaM marchipOni kshaNaalugaa eeyana nilupukuni unnaaru. ‘chaMdamaama saMpaadakulu kuTuMbaraavu gaarEmiTi, naa katha aayana katha pakkanE achchavaTaM EmiTee?’ idee raavugaari jeevitaanaMdaM.

eesaMdarbhaMgaa tanaku chaMdamaamatO parichayaM elaa ayiMdO cheppaaru. chinnappuDu vaaLla klaas^lO aMtaa pEdavaarEnaTa. tanatO sahaa. aanaaTi tama pEdarikaanni maaTallO varNiMchalEmani aMTaareeyana. klaasu mottaaniki okE oka saMpannula paapa chaMdamaama patrikanu teesukOchchEdaTa. aa okka chaMdamaamanE klaasulOni pillalaMdaroo chadivEvaaru. aaNimutyaallaaMTi kathalu, aa bommalu, maa pillala prapaMchaanni, oohalanu veligiMchina kshaNaalavi aMToo cheppaaru. chaMdamaamanu klaasuroomuku teesukochchina aa saMpannula paapapaTla eMta kRtaj~nataabhaavamO eeyanaku.

(inpOsis naaraayaNa moortigaari sahachari sudhaamoorti karnaaTakalO 5 vEla  graameeNa praaMta paaTHaSaalalaku chaMdamaama kaapeelanu bahukariMchE bRhattara pathakaanni mOstunnaaranE vishayaM chaMdamaama paaTHakulaku telusu. saMpadaku nijamaina saarthakata uMdi ee roopaMlO kooDaa. 5 vEla paaTHaSaalalu, lakshalaadi pillala chEtiki chaMdamaama. aa pillala jeevitamoo, sudhaamoorti gaari jeevitamoo kooDaa dhanyamayinaTlE. )

dhaaraavaahikagaa cheppukupOtunna tana j~naapakaalu vadalavaddani, pratyEkiMchi kuTuMbaraavu, daasari gaarlatO tana anubaMdhaanni, rachayitagaa vaaritO saMbaMdhaaniki saMbaMdhiMchina viSEshaalanu tappakuMDaa j~naapakaalugaa raayavalasiMdani kOraanu. chaMdamaama blaagu guriMchi chebitE tappaka raasi paMputaanani aayana annaaru. meeru aarOgyaM kaapaaDukuMToo chaMdamaamaku kathalu raastoo uMDaalani, chaMdamaamanu marchipOvaddani, nitya saMbaMdhaMlO uMDaalani vinamraMgaa ee chaMdamaama seeniyar rachayitaku phOn^lO abhyarthiMchaanu.

daanikaayana okkaTE maaTa annaaru. ‘chaMdamaama meedi kaadaMDee, maadi. adi maa chaMdamaama. maatO puTTiperigina chaMdamaama. daanni elaa vadalataamu. kathalu prachuriMchinaa, eMpika chEyakapOyinaa chaMdamaama maapraaNaM.. daanni marchE praSnE lEdu.’ ivatalanuMchi viMTunna naaku kaLlalO suDulu tirugutunna neeLlu. aanaMdamO, du@hkhamO, du@hkhaanaMdamO, teleedu.

naa kaLlalO, suDi tirugutunna kanneeLlalO chaMdamaama pratiroopaM. peddalu mechchina pillala patrika chaMdamaama pratiroopaM. ee bhaavOdvEgaMtOnE mugistunnaanu.

chaMdamaama yajamaanulu naagireDDi kaadu, chakrapaaNi kaadu. marokarO kaadu. prajalE, paaTHakulE chaMdamaama yajamaanulu, 60 ELlu daanni nettina beTTukuni poojistunna, aaraadhistunna, praaNapratishTa pOstunna tarataraala paaTHakulu, kathakulu, rachayitalu, abhimaanulu, pillalu, peddalu veeLla aaSeervaadamE praaNaMgaa chaMdamaama batikiMdi, batukutOMdi.

satyanaaraayaNa raavu gaaroo, meeru challagaa uMDaMDi. aarOgyaMgaa uMDaMDi. nijaMgaa chaMdamaama meedE. ee pragaaDha  viSvaasaMtOTE chaMdamaamatO anubaMdhaanni vadalakaMDi. meeku chaMdamaama tarapuna namassumaaMjali.

NB: chaMdamaama paata j~naapakaalaku saMbaMdhiMchina vivaraalu kaavaalaMTE Sree em.vi.vi satyanaaraayaNa gaariki kaal chEsi telusukOvachchu.

99665 23470 (viSaakhapaTnaM)

RTS Perm Link


2 Responses to “chaMdamaama maadE… meedi kaadu…”

  1. ravi on February 9, 2010 2:58 AM

    niMgini aMdaraani chaMdamaama, nElanu aMdavachchE chaMdamaama meevi, maavi, manaMdariveenoo. seeniyar rachayita parichayaM baavuMdi. ee varasanE maachiraaju kaamESvarraavu gaarinee parichayaM chEyavachchu meeru.

  2. chandamama on February 9, 2010 3:40 AM

    ravigaaroo,
    priMT chaMdamaama rachayitalatO iTeevalE parichayaalu perugutunna saMdarbhaMlO vaari maaTalanu yadhaatathaMgaa teesukuni blaagulO peTTaanu. iMkaa vivaraMgaa chaMdamaamatO vaari anubaMdhaM guriMchi, vaaru raasina kathala viviraala guriMchi kooDaa vaarinE raasi paMpamani chebutunnaanu. mariMta samagra samaachaaraaniki idi tappadu. maachiraaju kaamESvararaavu, vasuMdhara, SivanaagESvararaavu gaarlu… iMkaa chaalamaMdE unnaTlunnaaru ee jaabitaalO. parichayaM perigE kramaMlO vaari amoolya j~naapakaalanu aksharaallO peTTavachchani bhaavistunnaanu. rachanaa saMbaMdhaM elaagoo uMTuMdi. chaMdamaama seeniyar kathakulu chaMdamaama guriMchi EmanukuMTunnaaru anEdi mana taraaniki amoolya vishayamE kadaa. mana aakaaMksha teerutuMdanE aaSistunnaa. dhanyavaadaalu.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind