apuroopa Silpaala chennay myoojiyaM -1

November 18th, 2009
naTaraaja SilpaM

naTaraaja SilpaM

idi naa chinnappaTi maaTa. 1977lO padO taragati chaduvutunna rOjulu. maa skoolu tarapuna kaMchikaamaakshi, madura meenaakshi mahaabalipuraM aalayaalu, appaTi madraasu nagara saMdarSana kOsaM O vihaarayaatra ErpaaTu chESaaru. O bassulO 50 maMdi vidyaarthulu, adhyaapakulu kalisi chEsina aanaaTi yaatra ippaTikee gurtu uMdi.

mukhyaMgaa kaMchi dEvaalayaMlO baMgaaru balli, madura dEvaalayaM SilpakaLaa saMpada, mahaabalipuraMlO aa pedda raatigODapai digbhraaMti kaligiMchE roopaMlO unna mahaa gajaraaja SilpaM, chennay -egmooru myoojiyaMlO O pedda roomuniMDaa vyaapiMchina timiMgalaM asthipaMjaraM, ee nagaraMlOni batikina, chachchina kaalEjeela viSEshaalu vaMTivi eppaTikee marchipOlEnu kooDaa.

egmoorulOni prabhutva myoojiyaMpai aan^lain chaMdamaama tarapuna kathanaalu prachuriMchEMdukOsaM reMDu vaaraala kritaM marOsaari daanini saMdarSiMchaamu. chinnappuDu maa skoolu vihaarayaatralO bhaagaMgaa daanni chooDaTaM jarigiMdi. 1996lO O poortirOju akkaDE gaDipaamu. tirigi 13 ELla tarvaata maLlee pakshaMrOjula kritaM chaMdamaama panilO bhaagaMgaa akkaDiki veLlaamu. aa viSEshaalanu toli bhaagaanni ikkaDa aMdistunnaaM.

apuroopa Silpaalu

paatavastuvulu Evainaa uMTE aTakekkiMchaMDiraa ani pallellO peddalu aMTuMTaaru. E vastuvunu kooDaa aMta sulabhaMgaa vadulukOlEni manastatvaM palleTooLlalO ekkuvagaa uMTuMdi. ee jeevita nEpathyaMlOMchE aTaka, aTakekkiMchaDaM anE padaalu puTTaayi. paata vastuvulanu pedda ettuna sEkariMchi oka chOTa peTTaDamE kaalakramaMlO myoojiyaM, vastupradarSana Saalala unikiki daari teesi uMTuMdi.

mari paata vastuvulu aMTE eMta paatavi. padELlaku muMdu unnavee, 50 ELlu lEka vaMdELla muMdu unnavee ayitE vaaTiki peddagaa viluva ivvalEmu kadaa. konni vaMdala, vEla ELlu, lakshala ELla kritaM naaTi apuroopa vastuvulu, Silaajaalu, manushulu upayOgiMchina panimuTlu, taditara vastuvulanu manaM prapaMcha vyaaptaMgaa myoojiyaalalOnE chooDagalaM.

mari chennay^lO egmoorulO unna suprasiddha prabhutva myoojiyaM viSEshamEmiTi? myoojiyaMlOaDugu peTTinappaTi nuMchi puraatana charitraku aanavaaLlugaa nilichina adbhuta Silpaalu mana kaLlamuMdu kanabaDataayi. ivi mana praacheena charitraku, SilpakaLaa vaidagdhyaaniki namoonaalugaa migilina maunasaakshulu. veeTini taavulEka bayaTapeTTaarEmO kaani myoojiyaMlO aa paaDubaDina chOTa gODa pakkana aaniMchi uMchaaru. okarakaMgaa cheppaalaMTE ivi charitra lEni raati Silpaalu

reMDu kOTla ELla naaTi Silaaja duMga

reMDu kOTla ELla naaTi Silaaja duMga

reMDu kOTla ELla naaTi Silaaja duMga

veyyELlaku muMdu naaTi viSEshaM manaku kanabaDitEnE manaM aaScharyaMtO nOru terichEstaaM. alaaMTidi.. 2 kOTla saMvatsaraala kritaM bhoomi porallO kappabaDi SilaajaMgaa maaripOyina arudaina koyya SilaajaM manaku ee myoojiyaM bayaTE darSanamichchi abburaparustuMdi. iMgleeshulO deenni Fossile tree trunk aMTaaru. maanava charitralO bayalpaDina atyaMta puraatana vastuvulalO okaTi mana kaLlamuMdu myoojiyaM bayaTE uMdaMTE nijaMgaa aaScharyamEstuMdi.

saadhaaraNaMgaa E koyya ayinaa, duMga ayanaa, cheTTu moddu ayinaa upayOgaMlO lEkuMDaa paDi uMTE konnaaLlaku chedalu paTTi bhoomilO kalisipOtuMdi. alaaMTidi reMDu kOTla saMvatsaraalugaa ee arudaina koyya elaa surakshitaMgaa uMDipOyiMdO telusukuMTE oLlu gagurpoDustuMdi.

myoojiyaM bayaTa aa puraatana koyya muMdu phalakaM meeda raasina daani prakaaraM nadulalO koTTuku vachchina cheTlu lOtaTTu sarassulalO bhadraparchabaDataayi. avi tarvaata pariNaamakramaMlO Silaajaalugaa roopoMdutaayi. ilaa ErpaDina ee Silaaja duMgalalOni koyya bhaagaanni silikaan padaarthaM bhartee chEstuMdi.

alaa ErpaDEdE phaajil Tree TraMk. ivi maanavulaku prakRti prasaadita nidhulugaa migilipOtaayi. ilaaMTi Silaaja duMgalu tamiLanaaDulO villupuraM jillaa vannooru taalookaalOni tiruvakkaarai nEshanal phaajil paark^lO kooDaa unnaayaTa.

egmoor myoojiyaM viSEshaalu…

great statue 400-330

paata chennay^ nagaraMlO daTTamaina cheTlamadhya prabhutva myoojiyaM nelakoni uMdi. aa praaMtaMlOni anni bhavaMtuloo myoojiyaMku cheMdinavE mari. myoojiyaMlO 6 gyaalareelu unnaayi. ivi okadaaniki okaTi teesipOvu. veeTilO modaTidi meyin bilDiMg. idi puraavastuSaastraM, vRkshaSaastraM, jaMtuSaastraM, bhoogarbhaSaastraM, pOsTal sTaaMpula adhyayana SaastraM vaMTi adhyayana viSEshaalatO kooDi uMTuMdi.

ika reMDavadaina phraMT bilDiMg^lO tOlubommalu, poorvacharitra, aayudhaalu, maMduguMDu, saMgeeta vaayidyaalu, Sareera nirmaaNa SaastraM, jaanapada saMskRti, koyya Silpaalu, alaMkaraNa SilpaM vaMTi aMSaalaku saMbaMdhiMchina viSEshaalu unnaayi.

ika mooDavadaina braaMj gyaalareelO kreestu poorvaM 3va SataabdinuMchi kreestu SakaM 18va Sataabdi varaku labhyamaina apuroopamaina kaMchu Silpaalu unnaayi. naalugavadaina chilDrans myoojiyaMlO alaMkRta bommalu, prapaMcha naagarikata, sains, ravaaNaa, Teknaalajee, sains paarku unnaayi.

ayidavadaina nEshanal aarT gyaalareelO moghalaayee, raajaputra chitraalu, taMjaavooru chitraalu, itara saaMpradaayika chitraalu, Enugu daMtaalatO chEsina kaLaakRtulu vaMTivi unnaayi. ika aaravadaina samakaaleena aarT gyaalareelO tamiLanaaDu paariSraamika abhivRddhi, briTish chittaruvulu, ravivarma chitraalu, hOlOgraamulu, Silaa, guhaa kaLaa roopaalu vaMTivi unnaayi.

marinni chitraalu chooDaalaMTE ee liMkulO chooDaMDi.

vachchE vaaraM marikonni viSEshaalatO…..

RTS Perm Link


3 Responses to “apuroopa Silpaala chennay myoojiyaM -1”

  1. durgeswara on November 18, 2009 11:35 AM

    mamchi samaachaaram

  2. jaya on November 18, 2009 12:53 PM

    ee myoojiyaM eppuDO chinnappuDu choosaanu. chaalaa baaguMTuMdi. meeru kooDaa chaalaa vivaraMgaa samaachaaraM ichchaaru.

  3. chaMdamaama on November 19, 2009 1:01 AM

    durgESvara, jayagaarlaku dhanyavaadaalu. reMDO bhaagaM kooDaa tvaralO chooDagalaru

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind