chaMdamaama bEtaaLa kathala nEpathyaM

November 4th, 2009
chaMdamaama toli saMchika

chaMdamaama toli saMchika

guNaaDhyuni bEtaaLa kathalaku saMbaMdhiMchi ee blaagulO iTeevalE reMDu kathanaalu prachuriMchaDamaiMdi. 1.guNaaDhyuni bEtaaLa kathalu 2. bEtaaLa kathalu – kuTuMbaraavu gaari oravaDi. chaMdamaama abhimaanulu ee reMDu kathanaala paTla maMchi spaMdana kanabarchinaMduku aMdarikee dhanyavaadaalu.

ayitE maruguna paDina chaMdamaama charitranu veliki teesi aksharabaddaM chEddaamanE lakshyaMtO nEnu saMstha lOpalinuMchi chEstunna prayatnaalu mariMta nirdishTaMgaa, khachchitaMgaa, satyasammataMgaa uMDaalanE bhaavaMtO ee blaagulO nEnu poMduparustunna kathanaalu, vaaTilOni samaachaaraanni maLlee maLlee naaku nEnugaa nirdhaariMchukuMToo, venakki tirigi choosukuMToo peddala salahaalanu teesukuMToo vastunnaanu.

ee blaagulO saMdarbhaanusaaraM poMduparustunna vishayaalu nooTiki noorupaaLlu vaastavamEnani naaku nEnE sarTiphikeT ichchukunE saahasaM chEyalEnu. eMdukaMTE idi 63 saMvatsaraala charitraku, chaMdamaama nEpathyaaniki saMbaMdhiMchina vishayaalatO kooDina blaagu.

daSaabdaalugaa maruguna paDi unna aparoopa charitranu sEkariMchE prayatnaMlO palusaarlu manaku aMdubaaTulOki vastunna, palu kONaalu, maargaalanuMchi aMdutunna vishayaalanu okaTiki reMDu saarlu sarichoosukuni veelayitE maarchavalasina, savariMcha valasina, iMkaa nirdishTa roopamivva valasina avasaraM eMtainaa uMdi.

aMdukE ee blaagulO vastunna vyaasaalu, kathanaalu vETikavigaa SaaSvataalu anE abhipraayaM appuDoo, ippuDoo kooDaa naaku lEdu. ikapai uMDadu kooDaa. O arudaina charitraku samagra roopaM ivvaDaaniki prayatniMchaDaMlO enni puriTinoppulu paDavalasi uMTuMdO naaku teleeMdi kaadu kooDaa.

aMdukE bEtaaLa kathalupai nEnu koorchina, sameekshiMchina vishayaalu, aMdulO chaMdamaamatO muDipaDina aMSaalaku saMbaMdhiMchi lOpaalu, iMkaa savariMchavalasina vishayaalapai tagu soochanalu aMdiMchamani priMT chaMdamaama asOsiyET eDiTar baalasubrahmaNyaM gaarini kOri aa reMDu kathanaala kaapeelanu ninna aMdiMchaanu. ee rOju saayaMtraM aapheesulOnoo, kyaab^lOnoo tanatO jaripina saMbhaashaNaku anuguNaMgaa chaMdamaama bEtaaLa kathala nEpathyaanni marikoMta vivaraMgaa poMduparchE prayatnaM chEstunnaa.

baalu gaaru pradhaanaMgaa reMDu vishayaalanu ee saMdarbhaMgaa spashTaM chESaaru. avi. 1.bEtaaLa kathalanu eppuDu kooDaa maarchi raayalEdu. modaTlO moolaMlOni kathalanu konniMTini yadhaatathaMgaa prachuriMchaaru.

tarvaatanuMchi chaMdamaama rachayitalu paMputoo vachchina maamoolu kathalanE bEtaaLa kathalugaa pajil roopaMlO, praSnalu – samaadhaanaala roopaMlO TvisT chEsi pillalaku anuguNaMgaa kathanu maarchaaru. tarvaata peddalaku kooDaa avi ishTamaina kathalugaa maaripOyaayi.

2. chaMdamaamalOni bEtaaLa kathalaku ghanata praathamikaMgaa kathala rachayitaladE. bEtaaLa kathalaku saMbaMdhiMchi chakrapaaNi, koku, SaMkar gaaru vaMTi vyaktula praamukhyata, oravaDila guriMchi prastaaviMchE kramaMlO kathala rachayitalanu marchipOkooDadu. vaari viluvanu vismariMchavaddu.

baalugaaru cheppina ee reMDu vishayaalanu vivaraMgaa prastaaviMchukuMdaamu. aayana eruka prakaaraM…

bEtaaLa kathalanu chaMdamaama patrika ennaDoo maarchi raayalEdu. 1955 sepTeMbar saMchikalO toli bEtaaLa kathanu “mahaamaMtri manOvyaadhi” anE pErutO prachuriMchaaru. guNaaDhyuni moola kathallO okaTO katha, reMDava katha, mooDava katha anE uMTaayi. tarvaata akTObar^lO “maarina talalu” navaMbar^lO EDpu – navvu, DiseMbar^lO aatmabalidaanaM ani bEtaaLa kathalanu moolaMlOnivE vESaaru.

mRtasaMjeevanee maMtraM varaku mottaM 9 kathalanu prachuriMchina chaMdamaama aa kathala mugiMpu puTalO kalpitaM ani vEyalEdu. 1956 joon saMchikalO maatramE bEtaaLa kathaku chivara kalpitaM ani uMdi. deenni baTTi choostE ikkaDinuMchE bEtaaLa kathalanu orijanal kathalanuMchi kaaka rachayitalu paMpina kathalanuMchE Erukuni TvisT chEsinaTluMdi.

iMkaa cheppaalaMTE baalugaari prakaaraM 1955 sepTeMbar nuMchi modaTi mooDu kathalu maatraM nikhaarsugaa moola kathalE ayi uMTaayi. tarvaata nuMchi maamoolu kathalanE bEtaaLa kathalugaa maarchi raaSaaru. eMdukaMTE deeniki nEpathyaM uMdi. guNaaDyuni bEtaaLa moola kathalu vaastavaaniki peddala kathalu aMTE aDalT kathalu. aMTE kEvalaM SRMgaaraaniki maatramE saMbaMdhiMchinavi ani kaadu. avi bhaaryaabhartalu, streepurushula saMbaMdhaalu, saMsaara neeti, kuTuMba viluvalu vaMTi peddalaku saMbaMdhiMchinavi. kuTuMba neetini dhikkariMchina kathalu kooDaa moolaMlO unnaayi.

kaabaTTi toli reMDu mooDu kathalanu prachuristunna kramaMlO chaMdamaama saMpaadakulaku, saMpaadaka varga sabhyulaku ee peddala vishayaanni pillalaku elaa cheppaDaM anE dharmasaMdEhaM edurai moola kathallOni TvisT^nu teesukuni chaMdamaama rachayitala kathalanE bEtaaLa kathalugaa maarchi raastE baaguMTuMdi kadaa.. ilaa eMduku chEyakooDadu anE thaaT vachchiMdaTa.

idi chakrapaaNi, kuTuMbaraavu gaarlalO evarikayinaa vachchi uMDavachchu. lEdaa koku gaarE salahaa istE daanni chakrapaaNigaaru aamOdiMchi uMDavachchu. EdEmainaa moolakathalanu kaakuMDaa aadhunika kathalanE madhyalOnO lEdaa chivarlOnoo lEdaa katha mottaMgaanO maarpu chEsi pajil lEdaa praSna-samaadhaanaM roopaMlO maarchi prachuriMchaalanE aa aalOchanaku guNaaDyuni moolakathalE aaskaaraM ichchaayi.

kaabaTTi bEtaaLa kathalanu chaMdamaama ennaDoo maarchi raayalEdu. chaMdamaamalO toli mooDu, lEdaa tommidi kathala tarvaatE kotta kathalanu chaMdamaameekaraNa chEsi uMTaarannadi baaloogaari abhipraayaM. toli 3 kathaloo nikhaarsayina moola kathalE ani taanaMTaaru.

ikapOtE reMDOdi. chaMdamaama bEtaaLa kathalaku ghanata praathamikaMgaa rachayitaladE. E kaaraNaalatO ayinaa sarE chaMdamaamaku kathalu raastoovachchina rachayitalanu vismariMchakooDadu. eMdukaMTE veeru raasi paMputoo vachchina saadhaaraNa kathalanE bEtaaLa kathalugaa saMpaadakulu maarchi raastoo vachchaaru. bEtaala kathalaku ani uddESiMchakuMDaa rachayitalu paMpina saadhaaraNa kathalanu kooDaa baaguMTE, bEtaaLeekaraNaku anuvugaa uMTE vaaTini separET chEsi savariMchEvaaraTa.

deeniki toli paatikELloo aMTE 1955 nuMchi 1980 varaku chakrapaaNi, kuTuMbaraavu gaarlu maargadarSakatvaM vahiMchagaa, tarvaati daSalO viSvaMgaaru, daasari subrahmaNyaM gaaru 2006 varaku baadhyata vahiMchaaraTa. koku gaari tarvaata bEtaaLakathalanu saapuchEsE baadhyata daadaapugaa daasari gaaridE ani baalu gaari abhipraayaM. 2006 tarvaata baalugaarE ee baadhyatanu chEpaTTaaranukOMDi. paigaa itara saMpaadakavarga sabhyula valE kaaka eeyana svatahaagaanE chaMdamaama avasaraalaku gaanu bEtaaLa kathalanu aDapaadaDapaa raastunnaarani telisiMdi. deenni kooDaa paiki aMgeekariMchani mODesTee eeyanadi.

ayitE chakrapaaNi, kuTuMbaraavu, viSvaM, daasari subrahmaNyaM gaarlalO E okkaroo svaMtaMgaa bEtaaLa kathalanu raayalEdani kathakulu paMpina kathalalOMchi Erina vaaTinE koku, daasari gaarlu bEtaaLa kathalugaa maarpu chEsEvaarani aMTaareeyana. katha madhyalO maarchinaa, chivarlO maarchinaa, lEdaa katha mottaMgaa maarpulaku gurichEsinaa chaMdamaama bEtaaLa kathalaku moolaM chaMdamaama kathakulE. veerilOnoo raajagOpaalaraavu -vasuMdhara- gaaridE agrataaMboolaM ani baalugaari prakaTana.

chaMdamaama saMpaadaka bRMda sabhyulu saapu chEsi tudi roopamichchina  bEtaaLa kathalaku kooDaa savaraNalu soochiMchinavaaru chaMdamaama charitralO iddarE iddaru. vaaru chakrapaaNi gaaru, viSvanaatha reDDi gaaru. bEtaaLa kathaku maarpulanu soochiMchaDaMlO chakrapaaNi gaari kaMTE viSvaMgaarE reMDaakulu ekkuvagaa chadivaarannidi baaloogaari abhipraayaM.

saMpaadaka sibbaMdi baagaa lEdu ani koTTipaarEsina kathanu kooDaa madhyalOnO, chivarlOnoo maarpulu chEsi bEtaaLakathagaa maarchavachchu kadaa ani viSvaMgaaru soochiMchEvaaraTa. chakrapaaNigaariki eMta saMpaadaka anubhavaM uMdO aMta anubhavaM viSvaMgaariki uMdani, iMduku 30 saMvatsaraala sudeergha anubhavaM tODayiMdani baalu gaaru cheppaaru.

ilaa pillalakOsaM tayaaraina bEtaaLakathalu tarvaata aaMdhradESaMlO annivayassula vaarini daSaabdaalugaa aakaTTukunnaayi. chanubaala kathalugaa maatramE pEroMdina chaMdamaama kathala paTla tarvaata peddalu kooDaa baagaa aasakti choopElaa chEyaDaMlO modaTi malupu bEtaaLa kathalanuMchE praaraMbhamayyiMdini cheppavachchu.

peddala vishayaMgaa pEroMdina bEtaaLa moola kathalanu minahaayiMchi pillala kaMTeMT^gaa maarpuku gurayina bEtaaLa kathalu achira kaalaMlOnE kuTuMbaMlOni stree, baala, vRdda baaMdhavyulaMdarikee nachchina adbhuta vijaya gaadhalugaa charitralO nilchipOyaayi.

baalu gaariki kRtaj~natalatO…

chivaragaa chaMdamaama bEtaaLa kathala praaSastyaM guriMchi SivaraaM gaaru tana blaagulO raasina kathanaMlOni chivari pEraatO deenni mugistE baaguMTuMdani anukuMTunnaanu.

“kathaa saMpuTi lEdaa dhaaraavaahikagaa modalu peTTabaDinaa, chivaraku oka kathaa Seershikagaa sthirapaDinaayi ee bEtaaLa kathalu.chinna chinna dhaaraavaahikalu modalu peTTinappuDallaa tama saMpaadakeeyaMlO aa dhaaraavaahika guriMchi koddO goppO chaMdamaamalO vraasE vaaru. kaani chaaritraatmakamaina bEtaaLa kathala dhaaraavaahika (Seershika) chaDi chappuDoo lEkuMDaa modalu peTTESaaru. mari appaTlO ee kathalanu elaa vEyyalO iMkaa nirNayiMchukOlEdEmO.

chivariki , ilaa eTuvaMTi prakaTana lEkuMDaa modalu peTTabaDinaa, chaMdamaamalOni anni dhaaraavaahikalalOnoo ekkuvarOjulu prachuriMchabaDiMdi, iMkaa prachuristoonE unnaaru. bhaarata patrikaa charitralO idi oka mailuraayi (rikaarDu)ani naa abhipraayaM. telugu patrikaa charitralO anni Seershikalakanna ekkuvakaalaM prachuriMchabaDina, iMkaa prachuriMchabaDutunna Seershika idi okkaTE ayi uMDavachchunu.ee chakkaTi saahitya prakriya venuka prasiddha rachayita, chaMdamaamaku ekkuvakaalaM saMpaadakuDigaa panichEsina, Sree koDavaTigaMTi kuTuMbaraavu kRshi eMtagaanO unnadi.

bEtaaLakathalu dhaaraavaahika anaMDi lEdaa Seershika anaMDi, Edi Emainaa kathalanu EkadhaaTigaa iMta aasaktikaraMgaa, pillalaku(anEkasaarlu peddalakE) telivitETalu peMpoMdiMchE vidhaMgaa prachuriMchaTaM nabhootO nabhavishyati.”

marinni vivaraalu

guNaaDhyuDi bEtaaLa kathalu

bEtaaLa kathalu kuTuMbaraavu gaari oravaDi

RTS Perm Link


4 Responses to “chaMdamaama bEtaaLa kathala nEpathyaM”

 1. Rohiniprasad on November 4, 2009 3:09 PM

  orijinal bEtaaLakathallO veyyadaginavannee vEsESaaka chivaridi maa naanna kuTuMbaraavugaaru raasipeTTi siddhaMgaa uMchaaru. maree chinnavigaa anipiMchina orijinal kathalanu veyyanElEdu. ayitE veeTiki janaadaraNa peragaDaMtO kRtrimaMgaanainaa ee seerees konasaagiMchaalani nirNayiMchaaru. ee saMdarbhaMgaa raasina bEtaaLakathallO kalpita kathalu chaalaamaTuku manadESapuvee, itaradESaalavee ayina jaanapadakathala aadhaaraMgaa maa naanna raastoo uMDEvaaru. paaTHakulu paMpinavi (kaneesaM toli rOjullO) chaalaa takkuvE. kathani eMpika chESaaka praSnanu sRshTiMchi javaabu cheppiMchaDaM kaasta klishTamaina samasyagaa uMDEdi kanaka maanaannadE baadhyatagaa uMDEdi. 1980 taravaata daasarivaaru konasaagiMchaaru.

 2. chaMdamaama on November 4, 2009 4:41 PM

  rOhiNee prasaad gaaroo, danyavaadaalu. meeru chebutunna daani baTTi toli daSalO chaMdamaama kathalanu jaanapada kathala roopaMlO ayinaa kuTuMbaraavu gaaru raastoo uMDEvaaranna maaTa. naannagaaru raasinaTlugaa mee vadda Edayinaa likhita poorvakaMgaa aadhaaraM uMTE eMta baaguMDEdi. aMTE koku gaari raatapratulu, lEdaa iMTlO aayana appaTlO raasina chitrupratulu vaMTivi. EdEmainaa praaraMbhaMlO paaTHakulu chaMdamaamaku paMpina kathalu takkuvE anE mee abhipraayaM viluvaiMdi. ee okkadaani aadhaaraMgaa naa kathanaMlO maLlee maarpulu chEyavalasi raavachchu. satyaM muMdu evarayinaa taloggaalsiMdE kadaa. viSvaMgaaru deenipai mariMta vivaraMgaa maaTlaaDagaligitE baaguMTuMdEmO. eMdukaMTE 1950la madhyanuMchi chaMdamaama panullO saMbaMdhaMlO unna vyakti aayana okkarE. ee maargaMlO kooDaa prayatniddaamu. alaagE iMtavaraku nEnu poMduparchina kathanaallO ekkaDainaa bhinnamaina vishayaM uMTE kooDaa meeru tappaka etti choopagalaru. idi tadupari charchaku, daanikaMTE satyaSOdhanaku baagaa upakaristuMdi kooDaa.

 3. SIVARAMAPRASAD KAPPAGANTU on November 4, 2009 7:47 PM

  baaguMdaMDi raajugaaroo chaMdamaama kathala venuka unna charitranu pi hech Di chEstunna padhdhatilO pariSOdhistunnaaru.

  kuTuMbaraavugaari meeda unna abhimaanaM kaadukaani, aayana chaMdamaamalO chEraka muMdu, aayana chErina taruvaata kathalanu Saili maatramE gamanistoo varusagaa chadavaMDi eMta tEDaa kanipistuMdO. chaMdamaama praabhavaM eMtO ettuku edagaTaM aa Saili (chitraa, SaMkar gaarla bommalatO paaTugaa) moola kaaraNaM. aTuvaMTi kuTuMbaraavugaaru bEtaaLa kathalanu yadhaa tathaMgaa vEsi pillalanu tikamakalO paDeyyaru kadaa. avunu! koMtamaMdi rachayitalu kathalu paMphi uMDavachchu. anEkasaarlu chaMdamaama saMpaadakeeyaMlO, ee nela bEtaaLa kathaku “moolaM” phalaanaa vaari katha ani vEsEvaaru.

  naa dRshTilO oka kathanu bEtaaLa kathagaa maarchaTaM aMTE, modaTa paTTuvadalani bEtaaLuDu ani modalu peTTaTaM, chivara ee vidhaMgaa maunabhaMgaM kaagaanE, bEtaaLuDu SavaMtO sahaa maayamai maLLee cheTTekkaaDu ani kalapaTaM kaanE kaadu. aa kathalO unna konni aMSaalanu tarka badhdhamaina praSnalugaa (praSnalu praSnalakOsaM kaakuMDaa) bEtaaLuDi chEta vEyiMchi, vikramaarkuDi chEta chakkaTi javaabu cheppiMchaTaM mottaM prakriya, oka saamanyamaina kathanu bEtaaLa kathagaa maarchEdi.

  iTuvaMTi prakriya kuTuMbaraavugaaru chaalaa samarthavaMtaMgaa chEsaaru. aayanE chESaaru ani cheppaTaaniki aadhaaraalu EmiTi ani meeru aDigitE, nEnu cheppagaligEdi, aayana Saili aayana alOchanaa dhOraNi (aayana saahityaM chadivinavaariki anubhavaMlOki vachchinadi) bEtaaLuDu vEsina prati praSnalOnu, vikramarkuDu cheppina samaadhaanaMlOnu spuTaMgaa kanapaDutunnadi. iMkaa vErE aadhaaralu ayana chEti vraatatO unna chittu pratulu vaMTivi kaavaalaa, aayana SailE aadhaaraM. ippuDu manaM saMpuTaalugaa chaduvukuMTunna kuTuMbaraavugaari kathalu aayanE vraaSaarani aadhaaraM EmiTi aMTE E prachuraNakarta ayinaa moTTamodaTa eppuDO 1930-40lalO kuTuMbaraavugaari chEtivraatatO unna asalu pratulanu choopiMchagalaraa?

 4. vENu on November 9, 2009 12:19 AM

  chaMdamaamalO vastunna bEtaaLa kathala nEpathyaM guriMchi meeru chEstunna kRshi praSaMsaneeyaMgaa uMdi. Siva gaaru annaTTu- chEti raata chittu pratulu kaakuMDaa rachayita SailinE aadhaaraM chEsukOvaTaM samuchitaM!

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind