chaMdamaama aatmakatha

October 16th, 2009

poorvakaalaMnuMchi bhaarateeya janapadaala nOLlalO naanutunna lekkalEnanni kathalanu sEkariMchi, gudigoorchi, aa kathallOni neeti, praacheena saMskRtee saMpradaayaalanu pillalaku, prajalaku aMdajEyaalani chakrapaaNi gaaru kalagannaaru. aa mahattara svapnamE 1947lO chaMdamaamagaa saakaaramaiMdi. idi chakrapaaNi gaari maanasaputrika, aayana kanna vEla kalala pratiroopaM chaMdamaama.

praacheena saMskRtilOni atyuttama bhaavanalanu pillalaku aMdiMchaalani, bhaarateeya kathalanu tama bhaavi jeevana saMskRtiki punaadigaa vEsukuni tariMchElaa chEyaalani chakrapaaNi kanna kalalu saakaaramavaDaaniki daSaabdakaalaM paTTiMdi. palleeya saMskRtini aNuvaNuvunaa puNikipuchchukunna seema biDDa naagireDDi roopaMlO O mahaneeyuDu tODayina mahattara kshaNaalu chakrapaaNi kalalaku vaastavaroopamichchaayi.

bhaarateeya patrikaa prachuraNa charitralO apoorvamaina ghaTanaku alaa beejaM paDiMdi. naagireDDi ‘haarD^vEr’ chakrapaaNi ‘saaphT^vEru’ ani ippuDu manaM piluchukuMTunna aa adviteeya charitraku naaMdi palikina kshaNaalaku chaMdamaama svayaMgaa akshararoopamichchiMdi.

paaTHakuloo, abhimaanuloo ennaaLlanuMchO vinaDaaniki kutoohalapaDutunna chaMdamaama aatmakathanu 1954 navaMbar deepaavaLi pratyEka saMchika tolisaarigaa vinipiMchiMdi. deeMTlO ‘chaMdamaama katha’ pEriTa 13 pEjeelalO O pedda vyaasaM prachuriMchaaru.

rachayitalu rachanalu paMpinadi modalu, patrikanu tayaaruchEsi ravaaNaa chEyaDaM— kalakallaaDE aa chaMdamaamanu paaTHakulu aMdukuni aahlaadaMtO chaduvukOvaDaM varakoo jarigE anni daSalanoo, pariNaamaalanoo kaLlaku kaTTinaTlu choopiMchaDamE ee “chaMdamaama katha” lOni viSEshaM.

chaMdamaama saMsthaapakulu, saMpaadakulu, rachayitalu, chitrakaarulu, pres, priMTiMg, pyaakiMg vibhaagaM, chaMdamaama svaMta raajabhavanaalu modalaina chaMdamaama kathaa kameemishulanu mottaMgaa gudigoorchi ee vyaasaMlO poMduparchaaru. deenini reMDu bhaagaalugaa aan^lain^lO prachuristunnaamu. toli bhaagaM ikkaDa poMduparustunnaamu.

an^lain chaMdamaamalO ee kathanaMkOsaM vEsina phOTOlu sarvaSree naagireDDi, chakrapaaNi, veeri putrulu prasaad, tirupatiraavu (varusakramaMlO) gaa gurtiMchagalaru.
 
chaMdamaama katha toli bhaagaM poorti paaTHaM kOsaM ikkaDa klik chEyaMDi.

http://www.chandamama.com/lang/story/stories.php?lng=TEL&mId=12&cId=49&stId=2285
 
chaMdamaama katha poorti paaTHaMkOsaM (13 puTalu) aasakti kalavaaru chaMdamaama aarkaivs^lO kiMdi liMku terichi lOpali puTalalO chooDagalaru.
http://www.chandamama.com/archive/storyArchive.php?lng=TEL

RTS Perm Link


3 Responses to “chaMdamaama aatmakatha”

 1. SIVARAMAPRASAD KAPPGANTU on October 17, 2009 9:09 PM

  raajugaaroo,

  meeru vraasina chaMdamaama aatmakatha mee blaagulOnoo, chaMdamaama aan lainu lOnoo chadivaanu. aa paata vishayaalu chaduvutuMTE haayigaa unnadi. naveMbaru 1954 chaMdamaama naa daggaralEdu. ulib lO kooDa lEdu. chaMdamaama arkhaivs^lOki veLLi chadavaali.

  Edi Emainaa ee vidhaMgaa soMta biDDalaa chaMdamaamanu saaki alanaaTi peddalu naagireDDi gaaru chakrapaaNigaaru mana telugu vaariki apoorvamaina kaanukanu ichchaaru. anEka taraala pillalaku maarga darSakaMgaa nilichiMdi chaMdamaama.

  appaTi chaMdamaama lEdu anna chEdu nijaanni bhariMchaTaM kashTaMgaa unnadi.blagulO ippaTi chaMdamaama guriMchi kaani, manaku ishTamaina paata chaMdamaamalO unna dhaaraavaahikalu gaani vraasi aMdiddaamaMTE, ippaTi yaajamaanyaM eTuvaMTi charyalaku digutuMdO, lEnipOni goDava eMduku anipistOMdi. ippaTi chaMdamaama paaTHakula abhipraayaalaku kooDa EmaatraM spaMdiMchaTaMlEdu. chivaraku “mee vyaakhya aMdiMdi, dhanyavaadamulu” ani cheppaTaaniki kooDa vaariki chEtulu raavaTlEdanukuMTaanu.chaMdamaama vaaru nEnu vraasina abhipraayaaniki soochanalaku (aMglaMlO) chivaraku aMdinaTTugaa kooDa spaMdiMchalEdu. aMdukani, chaMdamaama guriMchi Emee vraaya budhdhi avaTaMlEdu. paaTHakulanuMDi abhipraayaalu kaavaalani veMparlaaDutoo prakaTanalu dEniki, paMpinaaka Emee paTTanaTTu oorukOvaTaM dEniki. vraasEvaariki iMkEmee pani lEdani anukuMTunnaaraa ani baadha kaligi, ippaTi chaMdamaamaku anavasarapu praachuryaanni kalaga chEyaTaM ishTaMlEka pOyiMdi. paaTHakulu abhipraayaalu paMpinappuDu vaaTini kaneesaM eknaaliDji cheste oka maryaada. lEnappuDu abhipraayaalu kaavaali kaavaali ani prakaTanalu vEsukOvaTaM maanaali.

  Evannaa vraastE mee vaMTi snEhitulakOsamE.

 2. chandamama on October 18, 2009 11:43 AM

  SivaraaM gaaroo,
  “…chaMdamaama vaaru nEnu vraasina abhipraayaaniki soochanalaku (aMglaMlO) chivaraku aMdinaTTugaa kooDa spaMdiMchalEdu. aMdukani, chaMdamaama guriMchi Emee vraaya budhdhi avaTaMlEdu. paaTHakulanuMDi abhipraayaalu kaavaalani veMparlaaDutoo prakaTanalu dEniki, paMpinaaka Emee paTTanaTTu oorukOvaTaM dEniki…..paaTHakulu abhipraayaalu paMpinappuDu vaaTini kaneesaM eknaaliDji cheste oka maryaada….”

  meeru vyaktaparichina asaMtRptini, baadhanu arthaM chEsukuMTunnaanu. ikkaDa chaMdamaama paalaseeki saMbaMdhiMchina aMSaalu kooDaa tODavutunnaayi. paaTHakulu, abhimaanulu, SrEyObhilaashulu tama amoolyamaina samayaanni kETaayiMchi paMpE spaMdanalanu, abhipraayaalanu, vimarSalanu meerannaTlu kaneesaM eknaaleDj chEyakapOvaDaM anE samasya uMdi. idi ippuDE kaadu. kuTuMbaraavu gaari kaalaMnuMchi lEdaa aMtaku muMdu nuMchi kooDaa chaMdamaamalO alavaaTugaa uMTOMdani rOhiNee prasaad gaaru chaMdamaamapai, vaari naannagaaripai raasina vyaasaalalO ippaTikE raaSaaru kooDaa.

  konni vaMdala uttaraalu, Dajanla saMkhyalO rachanalu aMdutoo vachchina kaalaMlO kooDaa chaMdamaama vaaru aa uttaraalaku peddagaa spaMdiMchEvaaru kaarani, baagunnaayi anipiMchinavaaTini aa nela patrikalO achchEsi migataavi alaa paDEsEvaarani vinikiDi. kuTuMbaraavu gaaru kooDaa aMtakumuMdu unna saMpradaayaanni -aMTE chooDakuMDaanE pakkana paDEsE alavaaTu- tOsiraajani baagunnavaaTini vEruchEsi baagalEvu anukunna vaaTini pakkana peTTEsEvaarani baalu gaaru chebutunnaaru.

  tarvaata chaMdamaama charitralO okka daasari subrahmaNyaM gaaru maatramE uttaraalaku, rachanalaku spaMdiMchi pratyuttaraM paMpaDaanni niyamabaddaMgaa daSaabdaala paaTu konasaagiMchaarani baalugaaru praSaMsaa poorvakaMgaa chebutunnaaru. udyOgaMlO bhaagaMgaa dhaaraavaahikala bhaagaalanu raayaTaM poorti chESaaka migilE khaaLee samayaanni aayana ilaagaa upayOgiMchukunnaarEmO teleedu gaani paaTHakula uttaraalu, abhipraayaalaku THaMchan^gaa samaadhaanaalu raasi paMpaTaMlO daasari gaariki daasari gaarE saaTi ani baalu gaaru cheppaaru.

  ippuDu chaMdamaama pani teeru kooDaa paata vaasanalu vEstoonE, assalu samaadhaanaalu paMpaDaM, kaneesaM eknaaleDj chEyakapOvaDaM anE saMpradaayaaniki kaTTubaDi uMdi. chaMdamaama aapheesuku nErugaa phOn chEsi maaTlaaDitE baalugaaru aMdubaaTulO uMTE aayana samaadhaanaM chebutaaru tappa iMkevvaroo pratyuttaraala jOliki veLlaru.

  daaniki tODu rachayitalu, paaTHakulatO nErugaa saMbaMdhaM peTTukOvaDaM baalugaariki ishTaM lEnaTluMdi. chaMdamaama bhaaraanni okkaDE mOyavalasi raavaTaaniki tODugaa eDiTar^gaa manaM vivaadaaspada aMSaalanu, saMstha aMtargata vishayaalanu paaTHakulatO nErugaa paMchukOvaDaMpai baalugaariki bhinnaabhipraayaM unnaTluMdi. E saMsthalO ayinaa idi paaTiMpulO uMTuMdanukOMDi. ee kONaMlO choostE nEnu chaMdamaamalO O udyOgigaa naa parimitulanu daaTEsinaTlE mari.

  ayitE chaMdamaama paaTHakulu, abhimaanulu, chaMpilatO iMTaraakTiv kaavaDaM saMstha manugaDaku kooDaa chaalaa mukhyamanE grahiMputOTE anukOMDi.. nEnu parimitulanu kooDaa daaTi meevaMTi vaaritO samaachaaraM paMchukuMTunnaanu. naa blaagulO chaMdamaama charitranu daani veluguneeDalatO sahaa aMdarikee teliyachEyaalani prayatnistunnaanu.

  parasparaM viSvasaneeyatanu, nammakaanni peMpodiMchukunE ee prayatnaM eMtagaa vijayavaMtamayiMdaMTE kEvalaM 3 nelala lOpE naa blaagu daadaapu 10 vEla hiTlanu daaTiMdi. idi chaMdamaamaku, daani abhimaanulaku madhya viSvasaneeyataku saMkEtaM anE bhaavistunnaanu. nEnu ee blaagulO poMduparchina konni abhipraayaalu, visurlu O udyOgigaa naa parimitulanu daaTipOyaayi kooDaa, kaanee udvEgaalanu, appuDappuDu manasulO rEgE asaMtRptini aNachukOvaDaM saadhyaM kaanappuDu, tappanisari paristhitullO alaa chEsaanu. chEstunnaanu kooDaa.

  aMdukE abhiprayama@chandamama.comku kaani lEdaa naa eemeyil chirunaamaaku kaani meeru, meevaMTi vaaru paMputunna spaMdanalu anniMTikee daadaapugaa satvaramE lEdaa koMta lETugaa ayinaa pratyuttaraM poMduparustunnaanu.

  maa aan^lain eDiTar saumyagaaru chebutuMTaaru ‘you and me are not right persons to send replys to readers comments Raju gaaru’ ani. eMdukaMTE priMT chaMdamaama guriMchina vishayaalanu aan^lain^ udyOgulugaa charchiMchakooDadanE ethikal paayiMT kooDaa ikkaDa uMdi. sarE aame annaTlu mEM saraina vyaktulaM kaakapOvachchEmO mari. marOvaipu meerannaTlu cheppavalasina vaaru cheppanappaDu. nOru teravanappuDu. E abhipraayaalaku, vyaakhyalaku spaMdiMchanappaDu, chaMdamaamaku, paaTHakulaku, abhimaanulaku madhya gyaap iMkaa perugutuMdanE nEnu balaMgaa bhaavistunnaa.

  SivaraaM gaaroo idi maa paristhiti..
  naa maTTuku nEnu maatraM naa blaaguku, eemeyil^ku paMputunna prati abipraayaanni, kaameMTunu ptatyuttaraM dvaaraa veelayinaMtavaraku veMTanE eknaaleDj chEstunnaanu. adi blaagar^gaa, rachayitagaa naa kaneesa vij~nata. daanni nEnu kaapaaDukOvaalanE anukuMTunnaanu.

  meekoo, meevaMTivaarikee naa abhyarthana EmiTaMTE pratyuttaraM raalEdani eknaaleDj paMpaDaMlEdani asaMtRptiki gurai meelaaMTivaaru mee niSchitaabhipraayaalanu paMpaDaM aapavaddu. mee vaMTivaari abhipraayaalu, vimarSalu saileMTugaa avi chEsE pani avi chEstoonE unnaayi. priMT chaMdamaama lE avuT maLlee paata roopaaniki vachchiMdannaa, raabOyE nelallO marinni maarpulaku guravutoo kathalaku praamukhyata vastooMdannaa adi mee ghanatE. meevaMTi vaaru mee abhipraayaalanu puMkhaanupuMkhaalugaa paMpakapOtE iMtaTi mEjar nirNayaM jarigi uMDEdu kaadanE anukuMTunnaanu. kaabaTTi ee vishayaMlO meeru niraaSapaDavaddanE kOrukuMTunnaa.

 3. SIVARAMAPRASAD KAPPAGANTU on October 18, 2009 12:34 PM

  THANKS FOR YOUR UNDERSTANDING RAJU GARU.

  ITS BETTER THAT WE FORM A CLUB OF OLD CHANDAMAMA FANS AND UNDER THAT WE SHALL WRITE ABOUT AND SHARE CHANDAMAMAS WHICH ARE MORE THAN 60 YEARS OLD, FOR WHICH THERE IS NO COPY RIGHT!!! SO EVERY MONTH ONE CHANDAMAMA SHALL BE FREED FROM THE CLUTCHES OF THE SO CALLED COPY RIGHT. SO BY 2040 THE REAL CHANDAMAMA ISSUES WOULD BE FREE FROM COPY RIGHT. IF AM ALIVE BY THEN I WOULD BE 82 YEARS. HATS OFF TO COPY RIGHT ACT.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind