madhyayugaala kathalaku kaaNaachi chaMdamaama

October 14th, 2009

kalekTar eDishan

kalekTar eDishan

bhaaratadESaMlOki kaamiks lEdaa graaphik navalalu iMkaa aDugu peTTaDaaniki chaalaa kaalaM kritamE konni bhaarateeya braaMD^lu chinna pillala, yuvatee yuvakula manasulanu kaTTipaDESaayi. ivi  pillala patrikalugaa pErukekkaayi. mana dESeeya moolaalanu kanugonaDaMlO, rOjuvaaree jeevitaMlO maMchi, cheDula madhya vyatyaasaM guriMchi telusukOvaDaMlO ee patrikalu konni taraala pillalu, peddalaku maarganirdESaM chEstoo vachchaayi.

aa kOvaku cheMdina suprasiddha pillala patrikalalO veeTini chErchavachchu. TiMkil, baalamitra, bommarillu, gOkulaM, chaMpak, pooMthaalir, ratnabaala, bujjaayi taditara patrikalu. ivannee kooDaa tama svaMta paaTHakulu, abhimaanulatO viSishTata poMdaayi.

veeTilO prati patrika kooDaa tamavaina pratyEka kathalatO O pratyEkatanu saMtariMchukuMToo vachchaayi. Teevee meeDiyaa prabhutva yaajamaanyaMlOni Teevee ChaaneLla yaajamaanyaM niyaMtraNalO unna kaalaMlO, manasulanu aakarshiMchaDaaniki marE itara vinOda saadhanaaloo aMdubaaTulO lEni kaalaMlO ee kathalanu pillaloo, yuvatee yuvakuloo chakkagaa aasvaadiMchaaru.

ayitE ee patrikallO Evi kooDaa praaraMbhiMchabaDina marukshaNaM adbhuta vijayaalanu saadhiMchina Disi aMD maarvel patrikala maadiri prapaMcha prakhyaati poMdakapOyi uMDavachchu, kaanee, ivi daSaabdaalugaa tama paaTHakula abhimaanaM, aadaraNanu chooragonnaayi.

ayitE kaalaM maarE koddee, dESaMlO kreeDalu, Teevee meeDiyaa vaMTi itara vinOda saadhanaalu perugutunna paristhitullO, aadhunika taraM pillala saMkhya perigE koddee okappuDu pEru prakhyaatulatO alariMchina ee patrikalu tama manugaDanu konasaagiMchalEka unikilO lEkuMDaa pOyaayi.

veeTilO ippuDu chaalaa koddi patrikalu maatramE ippuDu kooDaa prachuraNa raMgaMlO uMTunnaayi. saMkhyaaparaMgaa paaTHakulu taggumukhaM paDutunna nEpathyaMlO, nETi kaalapu aaSalaku anuguNaMgaa kathalanu, kaMTeMTunu maarchukuMToo ivi manuguDa saagistunnaayi.

ilaaMTi patrikalalO chaMdamaama okaTi. madhyayuga bhaarateeya kathalaku idi kaaNaachi. chaMdamaama kathalu raajulu, raaNulu, raajakumaarulu, raajakumaarilu, vaari saahasakRtyaalu, haasyapravRttiki maarupErugaa uMDEvi. chaMdamaamanu bi.naagireDDi 1947 joolai nelalO sthaapiMchaaru. aanaaTiki eeyana dakshiNabhaarataMlOnE pErumOsina sinee nirmaata, aasiyaalO atipedda sinimaa sTooDiyOgaa pEru poMdina vijayaa sTooDiyOs^ (chennay) yajamaani.

vyavasthaapakuDi dhanabalaM dannu, bhaarateeya puraaNagaadhalu, jaanapadakathalu aadhaaraMgaa saagE adbhutamaina ammakaalu chaMdamaamanu unnata Sikharaalaku chErchaayi. achirakaalaMlOnE chaMdamaama O iMgleesh eDishan^tO paaTu marO 12 bhaarateeya bhaashallO prachuraNaku nOchukOvaDaMtO daani ammakaalu vipareetaMgaa uMDEvi.

1947 joolai nelalO modalaina chaMdamaama ayidu daSaabdaalapaaTu niraMtaraayaMgaa konasaagi 1998lO kaarmika samasyalugaa cheppabaDutunna vaaTi kaaraNaMgaa saMvatsaraM paigaa nilachipOyiMdi. saMvatsaraM lOpE tirigi modalaina chaMdamaama eenaaTikee konasaagutoo uMdi.

chaMdamaama keerti eMtagaa vyaapiMchiMdaMTE prapaMcha prakhyaata saMstha Deesnee bhaarata prachuraNaraMgaMlOki pravESiMchE uddESyaMtO uMDi chaMdamaamanu konugOlu chEyaalani prayatniMchiMdi. teravenuka saagina anEka prayatnaalu, vyatirEkatala kaaraNaMgaa Deesnee prayatnaM vammayipOyiMdi.

chaMdamaamapai makkuva gala naluguru uttara bhaarateeya TeknOkraaTlu chaMdamaamalO adhika vaaTaalu teesukuni konnELlu nirvahiMchaaru. chivaraku nirvahaNaa samasyala kaaraNaMgaa vaaru vaidolagaDaMtO 2007lO chaMdamaama jiyOdesik -Geodesic- anE Teknaalajee kaMpenee chEtullOki veLlipOyaMdi. daadaapu roo. 10 kOTlaku chaMdamaamanu konugOlu chEsina ee kalakattaa aadhaarita saMstha chaMdamaama paata saMchikalanu DijiTaleekariMchi anni paata saMchikalanu bhadraparchEMduku naDuM kaTTiMdi.

jiyOdesik kaarporET veb^saiT^lO chaMdamaama paata saMchikalanu 2008 modaTlO peeDeeeph roopaMlO uMchaaru. kaanee, tarvaata ivi aan^lain^lO chadavaDaaniki anuvugaa phlaash paiLla roopaMlO peTTaaru. 2009 toli naalugu nelalakaalaMlO iMgleesh chaMdamaama eDishan^lO gata saMvatsaraalaku saMbaMdhiMchina seeDeelu ivvaDaM praaraMbhiMchaaru. maarkaT vyoohaMlO bhaagaMgaa teesukunna ee charya valla iMgleesh chaMdamaamala chaMdaalu baagaa perigaayani prateeti.

2007 saMvatsaraM chaMdamaamaku 60va vaarshikOtsavaM. ee saMdarbhaMgaa chaMdamaama kaapee buk pEriTa O kalekTars eDishan ani O pustakaM iMgleeshulO techchaaru. chaMdamaama svarNayugaM naaTi vivida prachuraNalalOni adbhuta dRSyaalalOki ee pustakaM teesukeLutuMdi. daSaabdaM kritaM kathalanE ekkuvagaa niMpaarani vimarSalu unnappaTikee chaMdamaama tolitaraM chitrakaarulu vEsina atyadbhuta chitraalu, kaLlu chedirE aarT^vark^nu ee kaapeeTEbul pustakaMlO achchESaaru.

vaibhavOjvala SakaMtO pOlistE chaMdamaama tana chitrakathaa saMpada sugaMdha parimaLaalanu chaalaavaraku pOgoTTukunnappaTikee chaMdamaamanu prEmiMchE, abhimaaniMchE paatataraala paaTHakulaku, chaMdamaama charitranu sthoolaMgaa ayinaa telusukOvaalani kutoohalaM uMDE kottataraM paaTHakulaku ee kalekTar eDishan O mEraku chakkagaa upayOgapaDutuMdi. tolipEjeellO chaMdamaama charitraku saMbaMdhiMchina sameeksha, madhyapEjeellO bEtaala kathalatO paaTu vividha kathalu labhyamavutunnaayi.

paigaa chivari pEjeellO takkuvE ayinappaTikee chaMdamaama chitramaaMtrikulu chitraa, eMTeevee aachaarya, SaMkar, vapaatO paaTu rajee, Saktidaas, kESavaraavu taditara chitrakaarulu geesina hai rijalyooshan chitraalu paaTHakulu kaLlaku mirumiTlu goluputaayi. 60 saMvatsaraala saMdarbhaMgaa telugulO pustakaM viDudala chEyakapOvaDaM O machchalaa migili unnaa, aasaktigala paaTHakulaku O najaraanaagaa chaMdamaama kaapee buk migilipOtuMdi.

e4 saijutO chakkaTi aayil pEpar^tO, neeT^gaa bauMD chEsina pyaakEjeetO unna ee pustakaM vela 449lu. saamaanya paaTHakuDiki ee dhara miMguDu paDakapOvachchu. ee pustakaM chaMdamaama veb^saiT^lO 20 SaataM DiskauMTutO labhyamavutOMdi. roo.900 roopaayala khareedu chEsE kaapeebuk, chaMdamaama raamaayaNaM kaarToon raMgula pustakaalanu ee deepaavaLi saMdarbhaMgaa roo.670lakE kaaMbO pyaak kiMda istunnaaru.

lOpali kavar pEjeelalO chaMdamaama kalekTar eDishan guriMchi, patrika charitra guriMchi viSvaMgaari vyaasaM unnappaTikee 60 ELla saMdarbhaMgaa vachchina ee pratyEka eDishan^lO chaMdamaama suprasiddha kathakulu, saMpaadakulu, chitrakaarula guriMchi prastaavana kooDaa chEyakapOvaDaM baadhaakaramE ayinappaTikee ee taruNaMlO kooDaa chaMdamaama paalasee -rachayitalu, chitrakaarulaku prachaaramivvani paalasee- amalayyiMdanE cheppaali.

O daSaabdi kaalaMlO dESa kaala paristhitullO vachchina penu maarpula kaaraNaMgaa itara pillala patrikalatO paaTu chaMdamaama kooDaa baagaa debbatinipOyiMdi. okappuDu aarEDu lakshala pratulatO bhaarateeya bhaashallO veluvaDina chaMdamaama sarkyulEshan ippuDu baagaa paDipOyiMdi.

saMvatsaraM aj~naatavaasapu debba eenaaTiki chaMdamaama maarkeT^pai tana debba vEstoonE uMdi. daaniki tODu maarutunna pillala abhiruchulaku anuguNaMgaa manamoo maaraalanE talaMputO chaMdamaama roopurEkhalu maarchaDaaniki chEsina prayatnaM pratyEkiMchi telugu chaMdamaama veeraabhimaanullO teerani asaMtRpti kaligiMchiMdi.

mottaM 13 bhaashalu, marO jooniyar chaMdamaamatO vastunna chaMdamaama prachuraNalu parimita priMTlatOnE naDustoo vastunnaayi.
mottaMmeeda chaMdamaamaku idi saMdhiyugaM. enni maarpulu vastunnappaTikee appuDoo, ippuDoo chaMdamaamanu koni chadavaDaMpai ippaTikee aasakti chooputunna saadhaaraNa paaTHakula konugOLlapainE chaMdamaama prastutaM manugaDa saadhistOMdi.

paaTHakula abhiruchulaku anuguNaMgaa chaMdamaama maarutuMdaa lEdaa kaalamaana paristhitullO maarpulu pEriTa prayOgaalu, nootana taraM pillallO maarkeT avakaaSaala gamyaM gamanaMlO koTTukupOtuMdaa anEdi kaalaanikE vadilipeTTaalsina praSna.

e4 saijutO, bhaaree saiju chitraalatO naDustunna iMgleesh chaMdamaama ammakaalu kramakramaMgaa perugutunna nEpadhyaMlO dESeeya bhaashallO chaMdamaamalanu kooDaa kaasta dhara peMchi pedda saijulO teesukuvastE baaguMTuMdanE abhipraayaalu balapaDutunna nEpathyaMlO chaMdamaama saMdhidaSalO payanistOMdi.

chaMdamaama gamyaM, gamanaM mariMta merugupaDutuMdani, maarutunna taraala abhiruchulu, paatataraala manOdvEgaalu parasparaM gharshiMchaDaM dvaaraa chaMdamaama mariMta muMduku pOgaladanE aaSistunnaaM.

ee pedda vyaasaMpai paaTHakulu, abhimaanula nuMchi spaMdanalu aaSistoo..

RTS Perm Link


2 Responses to “madhyayugaala kathalaku kaaNaachi chaMdamaama”

 1. N. Krishna Murthy on October 15, 2009 8:38 AM

  Chanda Mama audi kadhala chanda mama,
  Chanda Mama audi andala Bhama,
  chanda mamanu chuchi pulakinchu menu,
  chanda mamanu chuchi alochanalu rekettu madilo,
  chitti chitti manasullo neetini nimpu,
  chitti chitti burralaku padunu pettu chandamama,
  bheshu bheshu chandamama,
  bhavi tarala kosam bratakali chandamama.

 2. chandamamalu on October 16, 2009 3:43 AM

  kRtaj~natalu kRshNamoorti gaaroo, chaMdamaamanu aMdaala bhaamagaa, kathala chaMdamaamagaa pOlustoo meeru chEsina kavitaatmaka varNana baaguMdi. appuDappuDoo chaMdamaamanu choostuMTaarani aaSistunnaamu.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind