chaMdamaama pilupu

October 8th, 2009
kaarumEghaalu kuripiMchina kuMbhavRshTi phalitaMgaa aaMdhrapradES kanee vinee erugani utpaataanni chavichoostOMdi. deeMtO rijarvaayarla kaDupu cheelchukuMToo velluvettina varada udhRti telugu nElanu kakaavikalaM chEsiMdi. paDagettina prakRti vilayataaMDavaM baarina paDi sarvaM kOlpOyi, niMDaa neeraipOyina karnoolu, mahaboob^nagar, nallagoMDa, kRshNaa, guMTooru, kaDapa, anaMtapoor, viSaakhapaTnaM jillaalu ippuDu saaTimanushula sahaayaM kOsaM kOTikaLlatO eduruchoostunnaayi.

ooroovaaDaa buradamayaM ayipOyina kaneevinee erugani vipatkara sthitilO sahaayaM chEyavalasiMdigaa kOraDaaniki kooDaa goMtu pegalani sthitilO lakshalaadi maMdi prajalu manushula spaMdanakOsaM vEchi choostunnaaru. eMdukilaa jarigiMdi ani praSniMchEMduku, niladeesEMduku, aarOpaNalu guppiMchEMduku idi samayaM kaadu.

aaMdhrapradES^lO varada baarina, burada baarina paDi nalugutunna lakshalaadi maMdi prajala vishaadaanni ‘chaMdamaama’ tanadigaa bhaavistOMdi. chEtanainaMtagaa dhanaM, vasturoopaallO sahaayapaDE aapanna hastaalaku chaMdamaama chEtulu jODiMchi namaskaristoo sahaayaanni mariMtagaa konasaagiMchavalasiMdigaa vij~napti  chEstOMdi.

lakshalamaMdi niraaSrayulai, aMchanaalaku saitaM aMdani sthaayilO jarigina ee daaruNa nashTaanni bhartee chEyaDaaniki eMdaru ennirakaalugaa sahaayaM chEsinaa saripOdu  kaabaTTi punaraavaasa charyalaku raashTra prabhutvaM, svachchaMda saMsthalu, TeeTeeDee vaMTi dharmasaMsthaloo (7 kOTla viraaLaM aMdiMchiMdi), meeDiyaa chEstunna prayatnaalaku vyaktulugaa pratiokkaroo chEyootanivvaalani chaMdamaama pilupunistOMdi.
 
dESadESaallO unna pravaasaaMdhrulu, chaMdamaama paaTHakulu, abhimaanulu, raashTraMlO sahaayaM chEyagala sthitilO unna vaaru. pratiokkaroo varadabaadhitulaku tama vaMtu sahaayaM chEyaalani chaMdamaama arthistOMdi. ippuDu kaakapOtE mareppuDoo chEyalEM anE reetilO debbatinna manavaarini, teluguvaarini aadukOvaDaaniki kalisiraavalasiMdigaa vinnavistunnaaM.

mana kaLlamuMdu sarvasvaM kOlpOyi Sakti uDigipOyina manavaariki, mana telugu prajalaku jeevitaMpai kaasiMta aaSanu kaligiMchE diSagaa maanaveeya sahaayaanni paMpavalasiMdigaa chaMdamaama kOrutOMdi. kaasiMta tiMDi, baTTa, taagaDaaniki neeru, vyaadhula nivaaraNaku maMdulu… kOTi aaSalatO eduru choostunna manavaariki veeTilO Edi manavadda uMDi samarpiMchinaa adi vaari jeevitaaSalaku aalaMbanaMgaa uMTuMdani chaMdamaama gurtuchEstOMdi.

varada baadhitulanu aadukOvaDaaniki raashTraM EkamaiMdi. chinnaa..peddaa, pEda..dhanika anE tEDaa lEkuMDaa prati okkaroo tama vaMtu sahaayaM chEyaDaaniki muMduku kadulutunnaaru. sarvaM kOlpOyi rODDuna paDDa varada peeDitulaku aasaraagaa nilabaDaTaaniki chEyichEyi kalipi muMduku saagutunnaaru.

vidyaarthulu, upaadhyaayulu, vaidyulu, aaTO Draivarlu, aarTeesee Draivarlu, sinee naTulu, vyaapaarastulu, patrikalu, TeeveeChaanaLlu, svachChaMda saMsthalatO paaTu eMtO maMdi saadhaaraNa prajaaneeka varada baadhitulakOsaM tamavaMtu sahaayaanni chEstunnaaru. vidyaarthulu veedhi veedhi tirigi viraaLaalanu sEkaristunnaaru. aarTeesee Draivarlu basTaaMDlalO huMDeelu peTTi sEkaristunnaaru.

ilaa varada baadhitulakOsaM yaavat^ raashTraM Ekamayi maanavataa hRdayaanni chaaTukoMTOMdi. ippaTikE palu saMsthalu svachchaMdaMgaa viraaLaalanu, sahaayaalanu okachOTa chErchi varadabaadhitulaku aMdiMchaDaaniki tama vaMtugaa kRshi chEstunnaayi.

praaNaalu maatramE dakkiMchukani bittara choopulu choostunna manavaarini aadukOvaDaaniki manaM kooDaa manaku chEtanaina sahaayaM chEddaaM. konni saMsthala phaMD vivaraalanu ikkaDa istunnaaM.

mee viraaLaalu paMpavalasina saMsthala vivaraalu.

1. ‘ mukhyamaMtri sahaayanidhi , aaMdhrapradES ‘ pEriTa kraas chEsina chek , DeeDeelu paMpaali

2. ‘ pradhaanamaMtri sahaayanidhi , Dhillee ‘ pEriTa kraas chEsina chek , DeeDeelu paMpaali.

3. reD kraas , aaMdhrapradES ‘Indian Red Cross Society, AP State branch’ pEriTa nagadu , kraas chEsina chek , DeeDeelu paMpaali.

ikkaDa pErkonna chirunaamaalE kaakuMDaa, meeDiyaa, Teevee ChaaneLlu prakaTistunna help^lainlu, rileeph paMD^lu ilaa meeku Edi aMdubaaTulO uMTE daaniki, mee sahaayaM eMta chinnadainaa sarE dayachEsi aMdiMchaalani chaMdamaama abhyarthistOMdi.

mee veedhilO, oorlO,  mee kaalaneelO varada baadhitula kOsaM viraaLaalu, vastuvulu sEkariMchE prati maanavataa moortiki, saMsthaku mee aapanna hastaanni aMdiMchaalani chaMdamaama kOrutOMdi.

saMdEha nivRttikOsaM mee spaMdanalanu abhiprayam@chandamama.com ku paMpaMDi.

RTS Perm Link


One Response to “chaMdamaama pilupu”

  1. chaMdamaama charitra » O challaTi j~naapakaM… O vishaada ghaTana… on October 9, 2009 12:16 AM

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind